เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Breaking News

NEWS / ข่าว
พระภิกษุสงฆ์ไทยได้รับนิมนต์จาก ฯพณฯ ซูฮาอิล โมฮัมหมัด อัล ซารูนี

พระภิกษุสงฆ์ไทยได้รับนิมนต์จาก ฯพณฯ ซูฮาอิล โมฮัมหมัด อัล ซารูนี

ข่าว
#พระภิกษุสงฆ์ไทยได้รับนิมนต์จาก ฯพณฯ ซูฮาอิล โมฮัมหมัด อัล ซารูนี นักธุรกิจและนักสะสมรถชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ ซึ่งเป็นบุตรชายของโมฮัมหมัด อับดุล การีม อัล ซารูนี เพื่อไปสนทนาธรรมยังบ้านพักของเขาในนครดูไบ โดยอัลซารูนีเป็นประธาน ...
อันวาร์ อิบราฮิม จวก จนท. ใช้กฎอิสลามโบยผู้หญิงข้อหาเลสเบียน ชี้ ตีความคับแคบ

อันวาร์ อิบราฮิม จวก จนท. ใช้กฎอิสลามโบยผู้หญิงข้อหาเลสเบียน ชี้ ตีความคับแคบ

ข่าว
อันวาร์ อิบราฮิม (ที่มา: wikipedia) อันวาร์ อิบราฮิม นักการเมืองมาเลเซียชื่อดังวิจารณ์กรณีเจ้าหน้าที่ศาสนาอิสลามนำกฎหมายชะรีอะฮ์มาตัดสินโบยผู้หญิงด้วยข้อหาพยายามมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน โดยอันวาร์กล่าวว่าเป็นการตีความกฎหมายที่บ ...
บทความ / Articles
สุรพศ ทวีศักดิ์: ‘ไม่การเมือง’ของศาสนาคือความเป็นการเมืองเข้มข้น

สุรพศ ทวีศักดิ์: ‘ไม่การเมือง’ของศาสนาคือความเป็นการเมืองเข้มข้น

บทความ
Posted: 19 Sep 2018 08:47 AM PDT (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท www.prachatai.com) Submitted on Wed, 2018-09-19 22:47   สุรพศ ทวีศักดิ์   รัชกาลที่ 4 ขณะทรงผนวชเป็น “วชิรญาณภิกข ...
คำว่า “ชาติปิ ทุกขา” แม้ความเกิด ก็เป็นทุกข์ คืออย่างไร ?

คำว่า “ชาติปิ ทุกขา” แม้ความเกิด ก็เป็นทุกข์ คืออย่างไร ?

VeeZa, บทความ
คำชี้แจง :- "วีดีโอนี้" เป็นวีดีโอที่เผยแพร่ทาง twitter จากต่างประเทศ // นำเสนอเพื่อการแสดงคำว่า "ชาติปิ ทุกฺขา" แม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ ตามนัยะของพุทธศาสนา....มิได้มุ่งหมายถึงการอนาจาร หรือเป็นไปในทางเสียหายแก่สุภาพสตรี..... // ...
คลังปริยัติ
คลังปริยัติ
ตบะปฏิปทาของคนนอกพุทธศาสนา  ๕๓
ตบะปฏิปทาของคนนอกพุทธศาสนา  ๕๓ บางพวก เปลือยเปล่าไม่นุ่งผ้าห่มผ้า บางพวก ยืนเท้าเดียวยกเท้าหนึ่งไว้ปัสสาวะ บางพวก ถ่ายอุจจาระแล้วเช็ดด้วยนิ้วมือเลียด้วยลิ้น บางพวก มิได้ยินดีซึ่งวัตถุอันตระกูลนิมนต์ บางพวก รับแต่ข้าวปากหม้อ บางพวก รับจังหันแต่เรือนเดียว บางพวก รับจังหันแต่สองเรือน บางพวก กินข้าวแต่เพียงคำเดี ...
พุทธศาสน์ร่วมสมัย
ทำเพื่อทีมหมูป่า! หน่วยซีลเล่าถึง โค้ชเอก ผู้เสียสละ ใช้ชีวิตในถ้ำอย่างไรรอดมาได้
89
0
ข่าว, สังคม

ทำเพื่อทีมหมูป่า! หน่วยซีลเล่าถึง โค้ชเอก ผู้เสียสละ ใช้ชีวิตในถ้ำอย่างไรรอดมาได้

ทำเพื่อทีมหมูป่า! หน่วยซีลเล่าถึง โค้ชเอก ผู้เสียสละ ใช้ชีวิตในถ้ำอย่างไรรอดมา ...
การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ. ๒๕๐๕

การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ. ๒๕๐๕

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ รับหลักการ ให้มีการจัดท ...
สุภาษิตสำนวนไทย
สุภาษิต สำนวนไทย ๓

สุภาษิต สำนวนไทย ๓

สุภาษิต สำนวนไทย ๒
สุภาษิต สำนวนไทย ๑
ประวัติพระสาวก
พระอานนท์พุทธอนุชา : ตอนที่ ๒๗ อุปกาชีวกกับพระอนันตชิน
พระอานนท์พุทธอนุชา ตอนที่ ๒๖. อุปกาชีวกกับพวงดอกไม้มาร
พระอานนท์พุทธอนุชา ตอนที่ ๒๕. ปัจฉิมสาวกอรหันต์และพวงดอกไม้มาร
พุทธประวัติ
”พุทธกิจ ๔๕ พรรษา ของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า” ควรค่าแก่การจดจำยิ่งนัก
ธรรมะสวัสดี จักขอนำเสนอ เรื่อง “สถานที่เสวยวิมุตติสุข ๔๙ วัน”
มหาสถูปเกสเรีย หรือเกสรียา มีความสำคัญอย่างไร
ประวัติพุทธศาสนา
ความเป็นมาของ พุทธคยา Bodhgaya (โดยย่อ)
“ทรงเปิดโลกเสด็จลงจากดาวดึงส์สวรรค์”
สารคดี พุทธประวัติย่อ และ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล
พุทธธรรมจากไตรปิฎก
ภพนี้เป็นสิ่งที่ควรน่าเบื่อหน่าย (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

ภพนี้เป็นสิ่งที่ควรน่าเบื่อหน่าย (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

ดูกร วาเสฏฐะและภารทวาชะ กษัตริย์ก็ดี พราหมณ์ก็ดี แพศย์ก็ดี ศูทรก็ดี สมณะก็ดี ป ...
ปกิณกะ
ลำดับญาณ ๑๖ โดยสังเขป
พระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้ารัชกาลที่ ๑
สังฆานุสสติกรรมฐาน
ธรรมะภาคปฏิบัติ
๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๕๕
๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๕๔
๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๕๓
รวมวีดีโอสอนธรรมะต่าง ๆ

WRITE BY VEEZA

HOME

Powered By : VeeZa