เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Breaking News

NEWS / ข่าว
UNHCR จ่อถวายตำแหน่ง ‘ผู้อุปถัมภ์ด้านสันติภาพฯ’ แด่ ‘ว.วชิรเมธี’

UNHCR จ่อถวายตำแหน่ง ‘ผู้อุปถัมภ์ด้านสันติภาพฯ’ แด่ ‘ว.วชิรเมธี’

ข่าว
ยูเอ็นเอชซีอาร์ เตรียมถวายตำแหน่ง "ผู้อุปถัมภ์ด้านสันติภาพและเมตตาธรรม" แด่พระ ว.วชิรเมธี ถือเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งนี้ โดยพิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นในวันที่ 15 พ.ย. นี้ที่สำนักงานใหญ่ยูเอ็นเอชซีอาร์ เมืองเจนีวา ...
สตรีนิยมไม่ใช่ทางนิพพาน: มรรคาภิกษุณีในสังคมไทย

สตรีนิยมไม่ใช่ทางนิพพาน: มรรคาภิกษุณีในสังคมไทย

ข่าว
คัคนางค์ ยาวะประภาษ นำเสนอเรื่องภิกษุณีในไทยว่า แม้จะมีการเคลื่อนไหวดิ้นรนเพื่อให้เกิดการรื้อฟื้น “การบวชภิกษุณี” และการยอมรับภิกษุณีในสังคมไทย แต่กระนั้นการเคลื่อนไหวของคณะภิกษุณีและผู้สนับสนุนก็ไม่ได้เป็นแนวทางของสตรีนิยม (femini ...
บทความ / Articles
สุรพศ ทวีศักดิ์: ประเทศที่กฎหมายไม่สู้พระธรรมและไบเบิล

สุรพศ ทวีศักดิ์: ประเทศที่กฎหมายไม่สู้พระธรรมและไบเบิล

บทความ
Posted: 07 Nov 2018 01:42 AM PST (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท www.prachatai.com) Submitted on Wed, 2018-11-07 16:42   สุรพศ ทวีศักดิ์ ที่มาภาพ: http://www.lokwannee.com/web2013/?p=25026 ...
ปัญหาเรื่องแบ่งส่วนบุญกับอนุโมทนาบุญ

ปัญหาเรื่องแบ่งส่วนบุญกับอนุโมทนาบุญ

VeeZa, บทความ
ปัญหาเรื่องแบ่งส่วนบุญกับอนุโมทนาบุญ ------------------------------ มีการตั้งปัญหาถามกันว่า คนทำบุญ ไม่ได้แบ่งส่วนบุญให้เรา คือไม่ได้อุทิศส่วนบุญให้เรา (อาจเป็นเพราะเขาไม่รู้จักเราหรือเพราะเหตุใดๆ ก็ตาม) แต่เรารู้เห็นว่าเ ...
คลังปริยัติ
คลังปริยัติ
ตบะปฏิปทาของคนนอกพุทธศาสนา  ๕๓
ตบะปฏิปทาของคนนอกพุทธศาสนา  ๕๓ บางพวก เปลือยเปล่าไม่นุ่งผ้าห่มผ้า บางพวก ยืนเท้าเดียวยกเท้าหนึ่งไว้ปัสสาวะ บางพวก ถ่ายอุจจาระแล้วเช็ดด้วยนิ้วมือเลียด้วยลิ้น บางพวก มิได้ยินดีซึ่งวัตถุอันตระกูลนิมนต์ บางพวก รับแต่ข้าวปากหม้อ บางพวก รับจังหันแต่เรือนเดียว บางพวก รับจังหันแต่สองเรือน บางพวก กินข้าวแต่เพียงคำเดี ...
พุทธศาสน์ร่วมสมัย
“อีเพ็ง” สาวขายบริการส่งถึงกุฏิ! ต้นเหตุ ร.๔ ทรงออกกฎเข้มเอาโทษถึงกุฏิข้างเคียง ชาวบ้านก็ต้องถือเป็นหน้าที่ดูแล!! (ตอนที่ ๑) โดย โรม บุนนาค
“อีเพ็ง” สาวขายบริการส่งถึงกุฏิ! ต้นเหตุ ร.๔ ทรงออกกฎเข้มเอาโทษถึงกุฏิข้างเคียง ชาวบ้านก็ต้องถือเป็นหน้าที่ดูแล!! (ตอนที่ ๒) โดย โรม บุนนาค
ทำเพื่อทีมหมูป่า! หน่วยซีลเล่าถึง โค้ชเอก ผู้เสียสละ ใช้ชีวิตในถ้ำอย่างไรรอดมาได้
111
0
ข่าว, สังคม

ทำเพื่อทีมหมูป่า! หน่วยซีลเล่าถึง โค้ชเอก ผู้เสียสละ ใช้ชีวิตในถ้ำอย่างไรรอดมาได้

ทำเพื่อทีมหมูป่า! หน่วยซีลเล่าถึง โค้ชเอก ผู้เสียสละ ใช้ชีวิตในถ้ำอย่างไรรอดมา ...
การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ. ๒๕๐๕

การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ. ๒๕๐๕

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ รับหลักการ ให้มีการจัดท ...
สุภาษิตสำนวนไทย
สุภาษิต สำนวนไทย ๓

สุภาษิต สำนวนไทย ๓

สุภาษิต สำนวนไทย ๒
สุภาษิต สำนวนไทย ๑
ประวัติพระสาวก
พระอานนท์พุทธอนุชา ตอนที่ ๒๖. อุปกาชีวกกับพวงดอกไม้มาร
พระอานนท์พุทธอนุชา ตอนที่ ๒๕. ปัจฉิมสาวกอรหันต์และพวงดอกไม้มาร
พระอานนท์พุทธอนุชา : ตอนที่ ๒๔. พระอานนท์ร้องไห้
พุทธประวัติ
”พุทธกิจ ๔๕ พรรษา ของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า” ควรค่าแก่การจดจำยิ่งนัก
ธรรมะสวัสดี จักขอนำเสนอ เรื่อง “สถานที่เสวยวิมุตติสุข ๔๙ วัน”
มหาสถูปเกสเรีย หรือเกสรียา มีความสำคัญอย่างไร
ประวัติพุทธศาสนา
ความเป็นมาของ พุทธคยา Bodhgaya (โดยย่อ)
“ทรงเปิดโลกเสด็จลงจากดาวดึงส์สวรรค์”
สารคดี พุทธประวัติย่อ และ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล
พุทธธรรมจากไตรปิฎก
ภพนี้เป็นสิ่งที่ควรน่าเบื่อหน่าย (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

ภพนี้เป็นสิ่งที่ควรน่าเบื่อหน่าย (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)

ดูกร วาเสฏฐะและภารทวาชะ กษัตริย์ก็ดี พราหมณ์ก็ดี แพศย์ก็ดี ศูทรก็ดี สมณะก็ดี ป ...
ปกิณกะ
พระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้ารัชกาลที่ ๑
สังฆานุสสติกรรมฐาน
อรุณธรรมยามเช้า ธรรมะสวัสดี จักขอนำเสนอ  เรื่อง “ศีลเป็นมหาทาน”
ธรรมะภาคปฏิบัติ
๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๕๕
๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๕๔
๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๕๓
รวมวีดีโอสอนธรรมะต่าง ๆ

WRITE BY VEEZA
ทำไมคนหลับ จึงดำรงอยู่ในอิริยาบถ ยืน เดิน นั่ง ไม่ได้ ต้องตกไปสู่อิริยาบถนอนอย่างเดียว??
47
0
VeeZa

ทำไมคนหลับ จึงดำรงอยู่ในอิริยาบถ ยืน เดิน นั่ง ไม่ได้ ต้องตกไปสู่อิริยาบถนอนอย่างเดียว??

ทำไมคนหลับ จึงดำรงอยู่ในอิริยาบถ ยืน เดิน นั่ง ไม่ได้ ต้องตกไปสู่อิริยาบถนอนอย ...

HOME

Powered By : VeeZa