กรรมย่อมจำแนกสัตว์ทั้งหลายให้เลวและดีต่างกัน
๑.อายุสั้นเพราะฆ่าสัตว์ อายุยืนเพราะไม่ฆ่าสัตว์
๒.มีโรคมาก เพราะเบียดเบียนสัตว์ มีโรคน้อย เพราะไม่เบียดเบียนสัตว์
๓.มีผิวพรรณทราม เพราะเป็นผู้มักโกรธ มีผิวพรรณผ่องใส เพราะเป็นผู้ไม่โกรธ
๔.มีอำนาจน้อย เพราะมีใจริษยา มีอำนาจมาก เพราะมีใจไม่ริษยา 
๕.มีโภคะมาก เพราะให้ทาน มีโภคะน้อย เพราะไม่ให้ทาน
๖.เกิดในตระกูลต่ำ เพราะกระด้าง เย่อหยิ่ง ไม่อ่อนน้อม เกิดในตระกูลสูง เพราะไม่กระด้าง ไม่เย่อหยิ่ง อ่อนน้อม
๗.มีปัญญาทราม เพราะไม่สอบถามสมณพราหมณ์ถึงเรื่องกุศล อกุศล เป็นต้น มีปัญญามาก เพราะสอบถามสมณพราหมณ์ถึงเรื่องกุศล อกุศล เป็นต้น
************
สรุปความจาก จูฬกัมมวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๔
http://www.84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=14&siri=35
และดูอรรถกถา http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=579