“กาพย์เห่เรือ”

พิธีกรรับเชิญ “นาวาเอก (พิเศษ) ทองย้อย แสงสินชัย อดีตผู้อำนวยการกองอนุศาสนาจารย์ทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ”

ชอบคุณวิดีโอจาก Thai PBS