พระอภิธรรม จูฬฯ ตรี ครั้งที่ 1 -2 ช่วงเช้า-บ่าย  บรรยายโดย  อาจารย์เบญจางค์ เตียงพิทักษ์ ณ วัดจากแดง 19-20 ม.ค. 2562