เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

ขบวนอัญเชิญพระพุทธรูปปางปรินิพพาน สู่มกุฏพันธนเจดีย์

ขบวนอัญเชิญพระพุทธรูปปางปรินิพพาน สู่มกุฏพันธนเจดีย์

Leave a Reply