ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ
บรรพชาสามเณรอินเดีย ๘๐ รูป ในเมืองกุสินารา 
งานสมโภชและนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี ๒๕๖๑
ณ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ สาธารณรัฐอินเดีย

เป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรอินเดีย รูปละ ๕,๐๐๐ บาท
เป็นเจ้าภาพผ้าไตร ละๆ ๕๐๐ บาท
เป็นเจ้าภาพบาตร ละๆ ๕๐๐ บาท
เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า มื้อละ ๕,๐๐๐ บาท
เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล มื้อละ ๗,๐๐๐ บาท
เป็นเจ้าภาพทุนการศึกษา รูปละ ๑,๐๐๐ บาท
หรือแล้วแต่กำลังศรัทธา

ติดต่อสอบถามที่ : พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ โทร.+๙๑ ๙๐๐ ๕๐๐ ๗๐๖๓ ทางไลน์ LINE ID Phutawan980
หรือโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี เพื่อวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เลขที่บัญชี ๑๑๕-๔-๑๕๗๔๕-๕

ร่วมโครงการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาคืนสู่แดนพุทธภูมิ