ขันติก่อให้เกิดเมตตา

มีคำพังเพยพม่ากล่าวว่า “อย่าทำให้แม่น้ำใหญ่เหือดแห้ง” แม่น้ำใหญ่ในทีนี้ คือ ความเมตตา ความปรารถนาดีต่อผู้อื่นอย่างจริงใจ คำพังเพยนี้สอนให้เรารู้จักมีเมตตาต่อผู้อื่นเสมอตน คือ เราปรารถนาสุขเพียงใด ก็ต้องการให้ผู้อื่นได้รับสุขเพียงนั้น

ทุกคนมีความเห็นแก่ตัวอยู่ในใจ เป็นความอ่อนแอทางใจของมนุษยชาติ ความเห็นแก่ตัวทำให้เราอยากอยู่ดีมีสุขกว่าคนอื่น คนที่เห็นแก่ตัวนั้น ถ้าเห็นคนอื่นดีกว่า เขาก็ริษยา หรือหลอกลวงทรัพย์ของคนอื่นมาเป็นของตน หรือทำลายชื่อเสียงของเขาถ้าไม่อาจหลอกลวงได้

คนทั่วไปที่ไม่มีความอดทน ไม่อาจเจริญเมตตาได้ การทะเลาะเบาะแว้งทุกอย่างเกิดจากความไม่อดทนเป็นหลัก เมื่อไม่อดทนจึงผูกโกรธแล้วทำลายผู้อื่นด้วยโทสะของตน

ถ้าเราทำผิดแล้วคนอื่นมาตำหนิเรา ขอให้คิดว่า “เขาทำถูก” ถ้าเราทำถูกแล้วถูกตำหนิ ขอให้คิดว่า “เขาน่าสงสาร” ก็จะทำให้เราเจริญขันติบารมีได้ สามารถสร้างกุศลได้โดยไม่ต้องเสียตังส์ แต่ทำได้ยากกว่าทานเสียอีก

ดังนั้น เราจึงควรเจริญขันติเพื่อให้แม่น้ำใหญ่คือเมตตาไหลอยู่ในกระแสจิตของเราตลอดไป

พระคันธสาราภิวงศ์

 


เรื่องในหมวดเดียวกัน

Loading...