ขับเคลื่อนขบวนอัญเชิญพระไตรปิฎกพุทธนานาชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

ในงานสาธยายพระไตรปิฎกพุทธคยานานาชาติ ครั้งที่ ๑๔ ณ พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ซึ่งในปีนี้มีชาวพุทธผู้ศรัทธาจำนวนหลายพันคน จากประเทศต่างๆ กว่า ๑๕ ประเทศ เข้าร่วมขบวนแห่จาก #วัดไทยพุทธคยา สู่ #สนามกาลาจักร สถานที่จัดงานพิธีเปิดของงานดังกล่าวนี้