เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

ข่าว
พระสงฆ์นัดชุมนุมใหญ่ ค้านสปช.รับลูก ′ไพบูลย์ นิติตะวัน′ ผ่านร่างแนวทางพิทักษ์พุทธศาสนา
242
0
ข่าว

พระสงฆ์นัดชุมนุมใหญ่ ค้านสปช.รับลูก ′ไพบูลย์ นิติตะวัน′ ผ่านร่างแนวทางพิทักษ์พุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ ...