กลายเป็นศึกศาสนาเมื่อกลุ่มชาวพุทธพลังแผ่นดิน ยื่นศาลปกครองฟ้องจุฬาราชมนตรี กรณีใช้ป้ายอาหารฮาลาล โดยจี้ว่าเป็นการนำไปใช้ประโยชน์โดยมิชอบ

เป็นเรื่องเป็นราวเมื่อวันที่ 10 มีนาคมที่ผ่านมา ผู้จัดการASTV รายงานว่ากลุ่มชาวพุทธพลังแผ่นดิน นายจรูญ วรรณกสิณานนท์ เข้ายื่นฟ้อง จุฬาราชมนตรี และคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย รวม 16 คน ต่อศาลปกครองโดยหวังว่าจะมีคำสั่งให้ตราสินค้า “ฮาลาล” หรือ สินค้าที่ถูกหลักตามศาสนาอิสลาม ให้เป็นสิ่งผิดกฎหมาย และต้องการให้เก็บสินค้าดังกล่าวออกจากท้องตลาดให้หมดภายใน 3 เดือน และจ่ายค่าชดเชยให้กลุ่มผู้ผลิตสินค้าผู้ประกอบการ หรือผู้บริโภค ที่ได้รับความเสียหายจากการเรียกเก็บเงินของผู้ถูกฟ้องคดีตลอดระยะเวลาที่กระทำความผิดพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5ต่อปี

โดยยกเหตุผลว่า คณะกรรมการกลางอิสลามฯได้ออกระเบียบจัดเก็บค่าสินค้าตราฮาลาลมาตลอดระยะเวลา 20 ปี โดยที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ทำ และหลังจากมีรัฐประหารคณะกรรมการกลางอิสลามฯได้พยายามลักดัน พ.ร.บ.ตราฮาลาลผ่านทางสนช.ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีการประกาศใช้ โดยนายจรูญ อ้างว่ามีการพยายามเรียกร้องค่าสัญลักษณ์ฮาลาลจากผู้ผลิตรายต่างๆตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักล้านบาท ทำให้ผู้บริโภคต้องซื้อสินค้าในราคาแพงขึ้นโดยเงินที่ถูกเรียกเก็บนั้นไม่ได้นำเข้าเป็นเงินแผ่นดิน และอาจนำเงินดังกล่าวไปใช้ในเหตุที่เป็นภัยต่อความมั่นคงในประเทศด้วย

นายจรูญให้เหตุผลว่าประเทศมุสลิมทั่วโลกก็ไม่ได้ใช้ตราฮาลาล แต่พอไทยเริ่มทำๆให้หลายๆประเทศเช่น มาเลเซียดำเนินการบ้าง โดยตนเชื่อว่าเป็นการนำหลักคำสอนทางศาสนามาหาประโยชน๋

เมื่อปี 2559 มีการเปิดเผยจากนายณรงค์ ขันทนิตย์ คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ต่อ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่าตลาดอาหารฮาลาลของไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจีนและญี่ปุ่นได้มีกรนำเข้าสินค้าฮาลาลจากไทยจำนวนมาก ซึ่งมีการพัฒนาไปถึงขั้นตู้โลจิสติกส์สินค้าที่มีสัญลักษณ์ฮาลาลเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคด้วย และมีการลงนามกับ 7-11 ในการจำหน่ายอาหารฮาลาลพร้อมบริโภคในร้าน

ฐานเศรษฐกิจยังได้นำเสนอข้อมูลของมูลค่าตลาดอาหารฮาลาลว่า “สำหรับสถานการณ์และแนวโน้มอาหารฮาลาลนั้นศูนย์วิจัยในสหรัฐอเมริกา ได้มีการคำนวณตัวเลขชาวมุสลิม(ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม)ทั่วโลกเมื่อปี 2553 มีประมาณ 1.57 พันล้านคน หรือคิดเป็นสัดส่วน 25% ของประชากรโลก และในอีก 20 ปีข้างหน้าคาดจะเพิ่มเป็น 2.7 พันล้านคน หรือสัดส่วน 35% ขณะที่ปัจจุบันมูลค่าตลาดฮาลาลของโลกมีมูลค่าประมาณ 6-8 ล้านล้านบาท/ปี โดยมีผู้ค้าหรือผู้ส่งออกรายใหญ่ ได้แก่ ออสเตรเลีย บราซิล อาร์เจนตินา แคนาดา อินเดีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา ส่วนในเอเชียมีผู้ส่งออกที่ต้องจับตาคือมาเลเซีย และจีน เพราะมีประชากรที่เป็นชาวมุสลิมเพิ่มขึ้น ในขณะที่ไทยเองมีการส่งออกอาหารฮาลาลยังน้อยโดยคิดเป็นสัดส่วนเพียง 0.1% ของมูลค่าส่งออกสินค้าทั้งหมดของประเทศ”

ต้องดูว่าในกรณีการยื่นคำร้องดังกล่าวจะนำไปสู่ทางออกอย่างไร เพราะมีทั้งเรื่องผลประโยชน์ทางธุรกิจ ความเชื่อทางศาสนา และการเคารพความหลากหลาย ที่จะต้องมาชั่งน้ำหนัก