วัดไทยพุทธคยา ๙๓๕ งานเผยแผ่พระธรรมทูตอินเดีย-เนปาล

#การสอบพระปริยัติธรรมของสามเณรอินเดีย

ด้วยนโยบายปลูกหน่อแก้วพระพุทธศาสนาคืนสู่แดนมาตุภูมิของ พระเดชพระคุณ #พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา

จึงทำให้สายงานพระธรรมทูตอินเดีย-เนปาล เน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความรักพระพุทธศาสนา แก่ลูกหลานชาวอินเดีย-เนปาล เพราะพระพุทธศาสนาก่อกำเนิดที่นี่ และครั้งหนึ่งพระพุทธศาสนาก็เคยเบ่งบานเจิดจรัสอยู่นับพันปี ณ ดินแดนแห่งนี้

จึงทำให้พระเดชพระคุณ #พระธรรมโพธิวงศ์ พยายามอย่างเต็มที่ในการสนับสนุนการศึกษาให้แก่เยาวชนชาวอินเดีย-เนปาล เช่น ให้การบวชสามเณรแก่ชาวอินเดีย , เปิดโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ , เปิดวัดให้เยาวชนอินเดีย-เนปาล เข้ามาสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวัน เป็นต้น

และในช่วงนี้ พระเดชพระคุณฯ ก็จัดให้สามเณรอินเดีย-เนปาล จากหลายพื้นที่ เช่น พุทธคยา นาลันทา ราชคฤห์ ไวสาลี พาราณสี และลุมพินี เป็นต้น ได้ร่วมเข้าสอบพระปริยัติธรรม ในส่วนของนักธรรมตรี-โท-เอก ของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ณ วัดไทยพุทธคยา อีกด้วย