ขออนุโมทนาบุญ กับ คุณกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ และเพื่อนเบญจมราชาลัย รุ่นที่ ๖๕ เจ้าภาพภัตตาหารเพล ประจำวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ และท่านที่ร่วมบริจาคทั่วไป คณะครูนักเรียนชั้นประโยค
ป.ธ.๖ ห้อง ๒ ๑๐,๑๙๐ บาท พระครูวิศิษฐ์บุญญากร อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
๑,๐๐๐ บาท ถวายแก่พระภิกษุสามเณรโครงการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวงวัดโมลีโลกยาราม ประจำปี ๒๕๖๑ ขอให้ท่านเจ้าภาพทุกท่านและท่านที่ร่วมบริจาคทั่วไปทุกท่านที่ใจบุญ ที่กดไลค์ กดแชร์ จงเป็นผู้มีแต่ความสุขสมหวังดังตั้งใจปรารถนาทุกประการ จงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ธรรมสารสมบัติ โชคลาภร่ำรวย ค้าขายกิจการก็ให้เจริญรุ่งเรือง ทำมาค้าขึ้น คิดเงินได้เงิน คิดทองได้ทอง เงินไหลนอง ทองไหลมา ไปเหนือล่องใต้ โดยสารโดยการใด จงตลอดปลอดภัย สงบร่มเย็น และเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไปในในพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เข้าถึงพระนิพพานในอนาคตกาลอันไม่ช้าไม่นานนี้ด้วยเทอญฯ