วันที่ 4 พ.ค. เวลาประมาณ 15.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณทุ่งนา บ้านหนองเหลือง ม.2 ต.กุดผึ้ง อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู ขณะที่ นายทนง ทุมวัน อายุ 45 ปี กำลังใช้รถแบ็คโฮ ขุดดิน เพื่อปรับพื้นที่นา เนื้อที่ 23 ไร่ ของ นางยุพรัตน์ ทุมวัน อายุ 35 ปี ซี่งมีศักดิ์เป็นหลานลุง ขณะที่ขุดในความลึกประมาณ 1.60 เมตร จากระดับผิวดิน ได้พบก้อนหินซึ่งมีลักษณะคล้าย แท่งเสมาโบราณ หลังจากนั้นได้ขุดพบก้อนที่ 2 ก้อนที่ 3 และพบก้อนที่ 4 ก้อนสุดท้าย ซึ่งเป็นก้อนใหญ่ มีลักษณะที่สมบูรณ์ที่สุด ในระยะเวลาขุดประมาณ 1 ชั่วโมง บริเวณที่ขุด ประมาณ 4 ตารางเมตร ลักษณะก้อนหินที่พบ คล้ายหลักเสมาโบราณ ของสถานที่ปฏิบัติกิจทางศาสนาพุทธในสมัยอดีต โดยสันนิษฐานจาก รูปร่างของแท่งหิน และ พื้นผิวของหิน มีร่องรอยแกะตัวอักษรคล้ายภาษาขอมโบราณ มีรูปคล้ายธรรมจักร


ต่อมาเวลาประมาณ 17.20 น. นายอำเภอสุวรรณคูหา ได้ออกไปตรวจสอบ และได้สั่งการให้มีการล้อมเชือกกั้นบริวณที่ขุดพบ และให้ยุติการขุดดินบริเวณนั้น และห้ามผู้ใดเข้ามาในบริเวณล้อมเชือกเพื่อขุดดินโดยเด็ดขาด พร้อมสั่งการให้ ผู้ใหญ่บ้านร่วมกับเทศบาลตำบลสุวรรณคูหา จัดชุดรักษาความปลอดภัย สลับกันมานอนเฝ้าตลอด 24 ชั่วโมง จนกว่าจะมีการตรวจพิสูจน์จากหน่วยงานทางโบราณคดี ซึ่งอำเภอขอความร่วมมือจังหวัดหนองบัวลำภู ในการประสานหน่วยงานศิลปากรในพื้นที่ ส่งนักโบราณคดีมาตรวจพิสูจน์ทราบต่อไป


ทั้งนี้ เนื่องจากประวัติศาสตร์ของอำเภอสุวรรณคูหา เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช กษัตริย์แห่งล้านช้าง มาตั้งทัพที่เมืองสุวรรณคูหา เมื่อ 400 กว่าปีก่อน และสร้างวัดถ้ำสุวรรณคูหา พร้อมพระพุทธรูปทองคำคู่บ้านคู่เมืองไว้ การขุดพบหลักศิลาโบราณนี้ อาจเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ดังกล่าวในฐานะเป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ

 

source :- https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_333762