วันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
คณะพระธุดงค์ตามรอยบาทพระศาสดาแดนพุทธภูมิ จำนวน ๑๒๐ รูป หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติธรรมจากเมืองกบิลพัสดุ์ ในเวลาเช้า คณะฯ เดินธุดงค์กลับเข้าลุมพินีชาตสถาน และออกรับบิณฑบาต โปรดคณะผู้แสวงบุญชาวไทย ณ ลานหน้าพระอุโบสถ วัดไทยลุมพินี เนปาล