คณะพระวินยาธิการ นำโดยเจ้าอำเภอคลองหลวง ตรวจเยี่ยมญาติโยมที่มาพักค้างปฏิบัติธรรมวัดพระ โดยมีพระมหานพพร ถวายการต้อนรับ

วันนี้ อังคารที่ 14 มีนาคม คณะพระวินยาธิการ นำโดยเจ้าอำเภอคลองหลวง โดยคำสั่งเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เข้าตรวจเยี่ยมญาติโยมที่มาพักค้างปฏิบัติธรรม และได้นำสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายที่บริเวณปะรำพิธีข้างหอฉันคุณยายอาจารย์ฯ เพื่อดูแลความเรียบร้อยภายในวัดพระธรรมกาย โดยมีพระมหานพพร ปุญฺญชโย ผู้ช่วย ผอ.สื่อสารองค์กร ถวายการต้อนรับบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย