เจ้าคณะตำบลคูคต พร้อมคณะพระวินยาธิการ ตำรวจตรวจความเรียบร้อย อาคารสภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย วันที่ 27

พระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ พระครูพิศาลธรรมานุวัตร เจ้าคณะตำบลคูคต พระมหาชิต ฐานชิโต เจ้าคณะตำบลบึงยี่โถ-ประชาธิปัตย์และนายสุเทพ ภู่รัตนโอภา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี นำคณะพระวินยาธิการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ และฝ่ายปกครอง เข้าตรวจเยี่ยมพระภิกษุและสาธุชนที่มาปฏิบัติธรรมร่วมกันที่อาคารสภาธรรมกายสากล ซึ่งทุกวันอาทิตย์จะมีสาธุชนมาปฏิบัติธรรมร่วมกัน โดยภาคเช้าเป็นการนั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรม ภาคบ่ายเป็นการสวดมนต์ฟังธรรม และช่วงเย็นเป็นพิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์และสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรให้ครบ 40 ล้านจบ ซึ่งการตรวจเยี่ยมของคณะพระวินยาธิการครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 27 แล้วโดยมี พระครูสมุห์ จรินทร์ รตนวณฺโณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯ พระวิทยา ธมฺมทินฺโน ผช.ผอ.สำนักศรัทธาภิบาล และ พระภาสุระ ทนฺตมโน หัวหน้ากองต้อนรับต่างประเทศ ถวายการต้อนรับ บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย