วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. พระครูสุวัฒน์ชยาทร รองหัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล พร้อมคณะสงฆ์วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ๕ รูป รับนิมนต์ฉันภัตตาหารเพล บ้านายสุบัส พ่อครัววัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ทำบุญวันเกิดลูกชาย นายวิเวก