วันจันทร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น.
พระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์ ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี ได้มอบหมายให้พระธรรมทูต ประจำวัดไทยลุมพินี นำภัตตาหารเพลไปถวายแก่คณะพระธุดงค์ตามรอยบาทพระศาสดาแดนพุทธภูมิ จำนวน ๑๒๐ รูป ในโครงการเดินตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล ระหว่างเดินธุดงค์จากลุมพินี-กบิลพัสดุ์ โดยระยะทาง 30 กิโลเมตร