#ชาวพุทธหมู่บ้าน Jamua kandajor giridih รัฐฌารขัณฑ์ ร่วมใส่บาตรพระธรรมทูตไทย

เช้าของวันพุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.00 น.

#พระมหานิพนธ์ ญาณวีโร ป.ธ.7 เลขานุการเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา #พระครูอุดมโพธิวิเทศ เลขานุการเจ้าสำนักเรียนวัดไทยพุทธคยา พระธรรมทูตไทย ออกรับบิณฑบาตโปรดญาติโยมหมู่บ้านชาวพุทธ

สืบเนื่องจากหมู่บ้าน Jamua kandajor giridih รัฐฌารขัณฑ์ ที่นับถือพระพุทธศาสนา ออกมาร่วมใส่บาตรพระธรรมทูต โดยหมู่บ้านดังกล่าวได้ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาที่ผ่านมา โดยหลายบ้านทำอาหาร พร้อมออกมารอใส่บาตรด้วยความปีติดีใจ

หลังจากพระธรรมทูตไทย ออกรับบิณฑบาตเสร็จแล้ว ผู้ใหญ่บ้านได้นิมนต์ให้รับภัตตาหารฉันในบ้านพร้อมทั้งเจริญพระพุทธมนต์ และอนุโมทนาก่อนพิจารณาฉัน

ขออนุโมทนา