วันเสาร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น.
พระเดชพระคุณพระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์ ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี นำคณะทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่กงสุล อาสาสมัคร ผู้แสวงบุญชาวไทย ชาวเนปาล ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล แด่คณะพระธุดงค์ตามรอยบาทพระศาสดาแดนพุทธภูมิ ในโครงการเดินตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล จำนวน ๑๒๐ รูป ณ ลานหน้าพระอุโบสถวัดไทยลุมพินี เนปาล