“ธุดงค์ยาตราแดนพุทธภูมิ ๒,๒๓๕ กว่ากิโล”

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล มอบหมายให้พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
นำทีมแพทย์ พยาบาล จากสถาบันธัญญารักษ์ขอนแก่น ที่ประจำอยู่ที่สถานพยาบาลกุสินาราคลินิก วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ สนับสนุนโดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เดินทางไปตรวจสุขภาพ รักษาพระธุดงค์ที่อาพาธ ขณะเดินธุดงค์ ธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาในแดนพุทธภูมิ รุ่นที่ ๕ ผ่านมาแล้ว ๒๒ วัน ซึ่งส่วนใหญ่อาพาธจากเป็นไข้หวัด เจ็บคอ เพราะอากาศที่หนาวเย็น ซึ่งเดินธุดงค์ตั้งแต่เช้าเวลาตี ๓ และบาดเจ็บที่เท้า

โดยพระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) ได้นำคณะพระธุดงค์กราบสักการะ เวียนประทักษิณรอบพระมหาสถูปเกสเรีย
ซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานบาตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงประทานแก่ชาววัชชี เมืองไวสาลีที่ตามมาส่งเสด็จพระพุทธองค์เป็นครั้งสุดท้าย ก่อนจะเสด็จไปยังเมืองกุสินารา เพื่อเสด็จดับขันธปรินิพพาน กองโบราณคดีอินเดียได้ขุดค้นเนินดินใหญ่พบพระมหาสถูปโบราณที่มีความเส้นผ่านศูนย์กลางถึง ๑,๔๐๐ ฟุต สูงถึง ๕๑ ฟุต (เดิมอาจสูงถึง ๗๐ ฟุต) มีลักษณะคล้ายกับเจดีย์ชเวดากองและพระมหาสถูปบุโรพุทโธ ซึ่งทำให้มีผู้สันนิษฐานว่ามหาสถูปแห่งเกสริยานี้เป็นต้นแบบของมหาสถูปทั้งสอง

จากนั้นทีมแพทย์ พยาบาลได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล และมอบข้าวสาร เสื้อกันหนาว ผ้าห่ม น้ำดื่ม และปัจจัย ๔ ที่สำคัญต่างๆ แก่คณะพระธุดงค์ ๑๒๐ รูป ที่เดินธุดงค์ในแดนพุทธภูมิประเทศอินเดีย- เนปาล ตามโครงการ “เดินธุดงค์ธรรมยาตรา ตามรอยพระบาทพระศาสดาแดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย-เนปาล รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ – วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ จำนวน ๒,๒๓๕ กิโล ใช้เวลาในการเดินตามรอยบาทพระศาสดา จำนวน ๘๙ วัน

โครงการ “เดินธุดงค์ธรรมยาตรา ตามรอยพระบาทพระศาสดาแดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย-เนปาล รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ – วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ จำนวน ๒,๒๓๕ กิโล ใช้เวลาในการเดินตามรอยบาทพระศาสดา จำนวน ๘๙ วัน จัดโดยวัดไทยพุทธคยา และพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล เริ่มต้นจากพุทธคยา – ราชคฤห์ – นาลันทา – ไวสาลี – เกสเรีย – เลาเลีย – กบิลพัสดุ์(อินเดีย) – ลุมพินี – กุสินารา – สาวัตถี – สังกัสสะ – โกสัมพี – พาราณสี
และจบที่ พุทธคยา

ร่วมบุญกุศลเป็นเจ้าภาพพระธุดงค์ได้ที่
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
๑. พระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์ ปธ.๙) โทร +๙๗๗-๙๘๕-๑๐๖-๙๒๙๗ (เนปาล)
๒. พระครูปริยัติโพธิวิเทศ (คมสรณ์) โทร +๙๑-๙๙๓-๕๐๓-๐๖๙๖ (อินเดีย)
๓. พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) โทร +๙๑-๙๐๐-๕๐๐-๗๐๖๓ (อินเดีย)
๔. พระครูปลัดโพธิวงศ์วรวัฒน์ (ป้อม) โทร +๙๑-๗๗๖-๔๐๐-๐๙๕๙ (อินเดีย)
๕. พระครูศรีพัฒนวีราภรณ์ (อจ.ปราโมทย์) โทร ๐๙๖-๙๕๖-๙๒๓๕ (ไทย)

ทางไลน์ ID LINE : Phutawan980
หรือโอนเงินร่วมบุญ “กองทุนครูพระธุดงค์พุทธภูมิ” โดยโอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย สาขาเจริญกรุง เลขที่บัญชี 018-3-80199-6

ภาพ/-ข่าว Namaste Namaste Dhamma Channel

>>คลิกดูอัลบับภาพกิจกรรม<<