บรรยากาศ การอบรมบาลีสนามหลวงก่อนสอบ วัดโมลีโลกยาราม. 

ซึ่งการเรียนบาลีเป็นการรักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าให้คงอยู่ตราบนาน เพราะผู้รู้ภาษาบาลีได้ดีก็สามารถถ่ายทอดคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ถูกต้องดี

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารและน้ำปานะแก่พระภิกษุสามเณรที่มารับการอบรมบาลีที่วัดโมลีโลกยารามได้ เพื่อเป็นกำลังเรี่ยวแรงให้แก่ท่านในการเรียนบาลีเพื่อรักษาพระพุทธพจน์ไว้ และยังได้เป็นผู้อุปภัมก์ค้ำชูพระพุทธศาสนาไว้

สามารถติดต่อเป็นเจ้าภาพภัตตาหารและน้ำปานะได้ที่
พระเทพปริยัติโมลี(เจ้าอาวาส) 0896601464.
พระมหาสดใส ภทฺทธมฺโม 0879166713 ได้ทุกวัน

ขออนุโมทนาบุญต่อท่านทั้งหลาย ขอผลบุญที่ท่านทำแล้วจงอำนวยผลให้ท่านประสพแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปด้วยเทอญ

—————กองทัพของพระพุทธเจ้า นักรบของพระพุทธเจ้า พระเณรจะเป็นอัศวินของพระพุทธเจ้าได้ ต้องฝึกดีแล้ว
นักเรียนบาลีต้องเป็นบุคคลองอาจ กล้าหาญ กล้าแปล ——————
คำโอวาทพระเทพปริยัติโมลี (เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม)
ในวันเปิดอบรมบาลีสนามหลวงก่อนสอบ 7 ธันวาคม 2560.