#ประกาศรับสมัครพระภิกษุหัวใจเพชร จำพรรษา ศึกษา อบรม และ ปฏิบัติธรรม ณ แดนพุทธภูมิ”

“หลักสูตรเตรียมพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล รุ่นที่ ๓”

ขออาราธนาพระภิกษุผู้มีศรัทธามุ่งมั่น ต้องการพัฒนาศรัทธาและเพิ่มพูนศักยภาพด้านการเผยแผ่ เข้าร่วมหลักสูตร “เตรียมพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล รุ่นที่ ๓” ของ พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล ณ วัดไทยพุทธคยา ใกล้สถานที่ตรัสรู้ สาธารณรัฐอินเดีย

ครั้งหนึ่งในชีวิต ที่จะได้ดื่มด่ำกับกระแสพระพุทธบารมี ใต้ร่มเงาแห่งพุทธสังเวชนียสถาน พร้อมทั้งได้ศึกษาเรียนรู้เชิงลึกและปฏิบัติการจริง เป็นเวลา ๖ เดือน ในสถานที่อันเป็นจุดกำเนิดขององค์สมเด็จพระบรมศาสดา…

*เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สอบถามเพิ่มเติมและขอรับใบสมัครได้ที่ Inbox ของเพจ หรือ โทร ๐๖๔-๕๒๙-๕๙๕๕ หรือ ๐๖๓-๙๘๖-๓๙๘๕ หรือ Email : ath1267@gmail.com

#ผู้ผ่านบททดสอบ จะได้เข้าร่วมอบรมปฏิบัติจริงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นตลอดระยะเวลา ๖ เดือน