พระครูปริยัติโพธิวิเทศ (พระมหา ดร.คมสรณ์ คุตตฺธมฺโม )เจ้าอาวาสวัดไทยเชตวันมหาวิหาร แจกผ้าห่มกันหนาวแก่เด็กนักเรียน และชาวบ้านยากจน ซึ่งนำผ้าห่มมาถวายเพื่อบริจาคโดยศรัทธาธรรม คณะผู้แสวงบุญ ชาวไทย จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อประทังความหนาวในฤดูกาลนี้ ซึ่งเขตเชตวัน นครสาวัตถี นั้นเป็นพื้นที่ราบลุ่ม และอยู่ใกล้เทือกเขาหิมาลัย จึงทำให้มีอากาศที่หนาวเย็นมาก จึงขออนุโมทนาในกุศลนี้ ร่วมกันทุกท่าน เทอญ
( ภาพ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ )