“พระธุดงค์ โปรดชาวนครเทวทหะ”
วันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

คณะพระธุดงค์ตามรอยบาทพระศาสดาแดนพุทธภูมิ ในโครงการเดินตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล จำนวน ๑๒๐ รูป เดินรับอาหารบิณฑบาตโปรด ชาวบ้าน Bhawanipur แห่งนครเทวทหะ ในครั้งนี้พระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์ ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี ได้มอบหมายให้พระธรรมทูต ประจำวัดไทยลุมพินี และเจ้าหน้าที่กงสุล ร่วมทำบุญตักบาตรพระธุดงค์ด้วย