พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) เจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ เตือนสงฆ์ สถานการณ์พุทธรุนแรงขึ้น จี้ปกป้องตนเอง-ช่วยเหลือชาวบ้าน แนะสร้างวัดไม่ต้องหรูหรา แต่ต้องสะอาด

จากการประชุมพระสังฆาธิการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 10 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร และอำนาจเจริญ) และพิธีมอบโล่เกียรติคุณวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่นในเขตคณะสงฆ์ภาค 10 ที่ศูนย์กลางคณะสงฆ์ภาค 10 บ้านสร้างมิ่ง ต.หนองเมือง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

โดยมีวัดที่ได้รับมอบโล่เกียรติคุณ ประกอบด้วย วัดนายูง ต.เตย อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี, วัดเกียรติแก้วสามัคคี ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ, วัดสว่างสุวรรณาราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม, วัดบึงขุมเงิน ต.ขุมเงิน อ.เมือง จ.ยโสธร, วัดคำแสนสุข ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร และวัดเก่าบ่อ ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ

พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) เจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ในฐานะเจ้าคณะภาค 10 กล่าวให้โอวาท ว่า พระสังฆาธิการมีเกียรติเพราะมีหน้าที่ที่รับผิดชอบ พระสังฆาธิการจึงต้องทำหน้าที่ตามเกียรติที่ได้รับมอบหมาย และต้องพึ่งตัวเองให้มาก ต้องคิดปกป้องตนเอง ไม่ใช่ไม่คิดจะปกป้องตัวเอง แล้วยังปล่อยให้โดนดูถูกเหยียดหยามอีก

ทั้งนี้พระสังฆาธิการ  ถ้าทำอะไรที่ไม่ผิดพระธรรมวินัย ให้ดำเนินการทำทันที ช่วยเหลืออะไรชาวบ้านได้โดยที่ไม่ผิดพระธรรมวินัย ก็ให้ช่วยเหลือทันที อีกทั้งการสร้างวัดไม่ต้องเน้นหรูหรา แต่ควรสร้างวัดให้สะอาด ทั้งนี้ สิ่งที่น่าห่วงในขณะนี้คือ ต่อไปหากคนไม่ทำบุญบริจาคแล้ววัดจะอยู่ยาก เพราะหากใครบำบุญบริจาค จะถูกตรวจสอบ จนวัดอยู่ไม่ได้ ขอย้ำว่า เหตุการณ์ด้านพระพุทธศาสนาที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ จะรุนแรงมากขึ้น เราต้องปกป้องตนเอง ช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือชาวบ้านด้วย.

source :- https://goo.gl/8xDkcW