ตะลึงกันทั่วพระตะบอง!! วันอาทิตย์ 29 เมย.61 ตรงกับวันพระขึ้น15 ค่ำ เดือน 6 พระภิกษุ สณ.กัมพูชา-ไทย กว่า1,000รูป เดินบิณฑบาตจากวัดสุริยาราม เมืองพระตะบอง โดยเป็นหนึ่งในกิจกรรมโครงการบรรพชาสามเณรประเทศกัมพูชา 1,000 รูป ระหว่าง 23 เมย. – 5 พค. 2561