“พระสงฆ์นานาชาติเมืองกุสินาราร่วมเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา”

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก (ตรงกับประเทศอินเดีย ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒) พระสงฆ์นานาชาติ ไทย พม่า อินเดีย ศรีลังกา กัมพูชา เวียดนาม ธิเบต ภูฐาน เนปาล ร่วมเวียนเทียน เพื่อสันติภาพโลก ณ สาลวโนทยาน สถานที่ปรินพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ซึ่งตรงกับวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพาน ซึ่งวันนี้มี ฯพณฯ เอกอัครราชทูต เมียนมาร์ ณ กรุงนิวเดลี พร้อมทั้งชาวพุทธไทย พม่า อินเดีย จำนวนมากร่วมในพิธี

โดยในปีนี้เมืองกุสินารา ได้จัดงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา ๓ วัน ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ กิจกรรมบิณฑบาต กิจกรรมทำความสะอาดแม่น้ำหิรัญวดี กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ เวียนเทียน กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ แสดงพระธรรมเทศนา และขบวนแห่พุทธยาตรา สนติภาพโลกรอบเมืองกุสินารา-เมืองกยา ๘ กิโลเมตร