ตามที่พระอาจารย์ชยสาโร (ฌอน ชยสาโร) พระฝรั่งลูกศิษย์หลวงพ่อชา สุภัทโท ได้รับเป็นประธานอุปถัมภ์ในการจัดสร้างอาคารสวดมนต์ ห้องปฏิบัติธรรม ที่โรงเรียน RAM MANOHAR LOHIYA SHIKSHAN SEVA SANSTHAN ห่างจากวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ๒๐ กิโล ในโอกาสทำบุญอายุวัฒนมงคล ๖๐ ปี ตามที่แจ้งให้ทราบแล้วนั้น

วันนี้ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ได้นำพระครูสุวัฒน์ชยาทร ผู้ควบคุมงานก่อสร้างวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ พร้อมด้วยทีมวิศวกร ไปดูพื้นที่ในการก่อสร้าง พร้อมวัดขนาดพื้อที่ในการจัดสร้างอาคารสวดมนต์ ห้องปฏิบัติธรรม ที่โรงเรียน ซึ่งจะใช้ปัจจัยในการก่อสร้างจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยพระอาจารย์ชยสาโร ได้มอบทุนเริ่มต้นในการจัดสร้าง จำนวน ๙๐,๐๐๐ บาท

ซึ่งพระอาจารย์ชยสาโร (ฌอน ชยสาโร) พระฝรั่งลูกศิษย์หลวงพ่อชา สุภัทโท ตั้งจิตอธิษฐานเดินธุดงค์ตามรอยบาทพระศาสดา เพื่อฉลองอายุวัฒนมงคล ๖๐ ปี ในแดนพุทธภูมิ จากพุทธคยาสถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มายังเมืองกุสินารา สถานที่ปรินิพพานของพระสัมมาพุทธเจ้า ระยะทาง ๓๒๙ กิโล ๑๓ วัน และพักปฏิบัติปฏิบัติธรรม ปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ลงสวดพระปาฏิโมกข์ และปฏิบัติกิจอื่นๆ

พระอาจารย์ชยสาโร ได้ปรารภเรื่องประสบการณ์ประทับใจขณะเดินธุดงค์ในแดนพุทธภูมิ ว่าชาวอินเดียระหว่างทางทั้งฮินดู ชาวพุทธ และมุสลิม ต่างให้ความสนใจในการเดินธุดงค์ของท่าน ที่เดินด้วยเท้าเปล่า ไม่มีกลดธุดงค์ ไว้กันลมกันหนาว และน้ำค้างในยามค่ำคืน มีแค่เครื่องอัฏฐบริขาร ที่ค่ำที่ไหนท่านจำวัตรที่นั้น ทั้งโคนต้นไม้ และสถานที่ต่างๆ ได้เข้ามาสอบถามอย่างเป็นมิตร ทั้งเอาภัตตาหารมาถวาย เข้ามาบีบนวดฝ่าเท้าถวาย และนิมนต์เข้าไปหลบความหนาวเย็น น้ำค้าง ในบ้านเรือน โรงเรียน

จึงขอเชิญท่านผู้ใจบุญ ลูกศิษย์พระอาจารย์ชยสาโร ร่วมบุญใหญ่ในการครั้งนี้ตามกำลัง ติดต่อสอบถาม : พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) กองงานเลขานุการ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ +๙๑ ๙๐๐ ๕๐๐ ๗๐๓๒ , +๙๑ ๙๐๐ ๕๐๐ ๗๐๖๔ หรือ โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีเพื่อวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เลขที่บัญชี ๑๑๕-๔-๑๕๗๔๕-๕ เริ่มต้นดี ชีวิตดี ได้บุญก่อนใคร ตลอดปี ๒๕๖๑