พระเชียงใหม่สร้างกระแสต่อ ปลุกต้านสร้างนิคมฮาลาลเชียงดาว ระบุ ใช้ยุทธการป่าล้อมเมือง

เมื่อ ๒๖ ต.ค. ๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดอินทารามวิทยา (พระปริยัติ) ม.๗ ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จว.ช.ม. มีกิจกรรมร่วมรับฟังความคิดเห็นประสบการณ์จากคณะสงฆ์ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ในหัวข้อ “ทำไมชาวดอยหล่อไม่เอาอิสลาม กับโครงการฮาลาลและความเป็นมาเป็นไป” มีพระสงฆ์จาก อ.ดอยหล่อ ร่วมบรรยาย จำนวน ๓ รูป ๑. พระครูสุเมธ ธรรมเสวี เจ้าอาวาสวัดม่อนฤาษี
๒. พระครูกัลยาณปราโมทย์ เจ้าอาวาสวัดม่อนดอยแก้ว๓. พระครูอภิวัฒน์วิกรม (อ.บรรยงค์) เจ้าอาวาสวัดปากทางเจริญ โดยมี พระครูปลัดรัฐกร เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเชียงดาว ดำเนินรายการ

ในวงสัมมนา  พระครูบุญญาภิวัฒน์ รองเจ้าคณะอำเภอเชียงดาว , พระครูโอภาสศิลวิบูลย์ รองเจ้าคณะอำเภอเชียงดาว พร้อมด้วยพระสังฆาธิการ เจ้าคณะตำบล และเจ้าอาวาสวัด ในเขตปกครอง จำนวน ๓๐ รูป ร่วมรับฟัง ฝ่ายฆราวาส มี พ.อ.เกียรติสกุล  จันทนา รอง ผบ.ฉก.ม.๔พ.ต.ไพโรจน์  สาวงษ์ สัสดีอ.เชียงดาว , นายจิระพล  สนธิคุณ ปลัดอ.เชียงดาว , นายพิพัฒน์พงษ์  เดชา ส.อบจ.เขต ๑ อ.เชียงดาว , วัฒนธรรมอ.เชียงดาว , กำนัน – ผญบ. และประชาชนทั่วไป รวมจำนวน ๕๐ คน

www_11825

พระครูอภิวัฒน์วิกรม เริ่มต้นการสัมมนาด้วยการเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่ดอยหล่อ  ตั้งแต่ข้อมูลพื้นฐานของอำเภอ จุดเริ่มต้นของการต่อต้านไม่เห็นด้วยกับการสร้างนิคมอุตสาหกรรมฮาลาล ในพื้นที่ดอยหล่อ โดยเริ่มจากภิกษุ ๓ รูป ที่มาในวันนี้ พูดกับกำนัน และกำนันไปต่อยอดกับ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านไปต่อยอดกับลูกบ้าน ตามลำดับ และดำนินการต่างๆ เช่น ขึ้นป้ายไวนิล ต่อต้ายติดตามจุดต่างๆ ทำหนังสือถึง นากรัฐมนตรี, ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น บรรยายสลับกับการฉายภาพนิ่ง , กระบวนการล่ารายชื่อผู้ไม่เห็นด้วย การเรคยกร้องเข้ามายื่นหนังสือถึงหน่วยงาน อาทิ ผบ.มทบ.๓๓ ฯลฯ

ด้านพระครูสุเมธ ธรรมเสวี กล่าวถึงการปฏิบัติการ ๙๐ วัน เน้นเรื่องสิ่งแวดล้อม สื่อสารบอกแก่ชาวบ้านถึงข้อเสียการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมฮาลาล ยกตัวอย่างข้างวัดม่อนฤาษี มีโรงงานอบลำไย ๔ แห่ง ยังเกิดมลภาวะ แล้วถ้าเกิดการสร้างนิคม ฯ จะขนาดไหน ทั้งยังได้เล่าถึงความไม่สงบ ใน ๓ จชต. ที่บอกว่าพระพี่ชายพระครูฯ ไปบวชจำพรรษา ที่วัดใน อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส ด้วยการบรรยายที่ภาคใต้ให้มองเห็นความน่าสะพรึงกลัว

” หากโรงงานหรือนิคมอุตสาหกรรม ฯ เกิดขึ้นในพื้นที่ อ.เชียงดาว” พระครูก็จะรอดู(ถูก) พร้อมทั้งจะได้หัวเราะกับการที่คณะสงฆ์เชียงดาวปล่อยให้เกิดขึ้นได้” พระครูสุเมธ ฯ กล่าวทิ้งท้ายความว่า

ขณะที่พระครูอภิวัฒน์ ฯ แนะให้ช่วยรักษาฮีตประเพณีให้คงอยู่คู่บ้านเมือง มีกล่าวติดตลก กับคำว่าในที่สุด ” ฮาลาล ก็เปลี่ยนมาเป็นฮาล้าน ” จากนั้นได้เปิดสกู๊ปคลิปข่าวช่องเนชั่น ข่าวชาวดอยหล่อ ต้านสร้างนิคมฮาลาล มีบทสัมภาษณ์ นายสุริยะ ฯ อดีต ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ต่อมา พระครูสุเมธ ฯ กล่าวแทรกว่า ประธานหอการค้า จ.เชียงใหม่ (นางวิภาวัลย์ฯ) เป็นภรรยา ประธานคณะกรรมการ
อิสลาม ประจำ จ.เชียงใหม่ (นายกวินธรฯ)

พระครูกัลยาณปราโมทย์ กล่าวว่า อ.เชียงดาว มีพื้นที่เยอะ อยากให้เรียกกำนันผู้ใหญ่บ้าน ให้มาตกลงว่าจะไม่เอานิคม ฯ ฮาลาล  ให้คณะสงฆ์อ.เชียงดาวลุกขึ้นสู้ หากมีอะไรที่ให้คณะสงฆ์อ.ดอยหล่อ ช่วยเหลือก็ยินดีอย่างยิ่ง

พระครูปลัดรัฐกรกล่าวถึงสื่อโลกโซเชี่ยล กรณีศูนย์อิสลามศึกษาบ้านแม่ป๋าม ความละเอียดต่างๆ  ได้นำเสนอแล้ว โดยระบุว่า ที่แม่ป๋ามใม่ใช่มัสยิดแต่เป็นศูนย์เผยแผ่อิสลาม ขณะนี้มีข่าวว่า มีการกว้านซื้อที่ดิน ที่อ.เชียงดาว ๒๐๐ ไร่ , อ.ไชยปราการ ๒๐๐ ไร่  , อ.แม่วาง ๒๐๐ ไร่ เป็นยุทธการป่าล้อมเมือง อ.เชียงดาว ที่บ้านห้วยเป้า  ต.ทุ่งข้าวพวง มีข่าวโครงการสร้างร้านอาหารฮาลาลเกิดขึ้น
“กำนัน อย่าปล่อยให้พระสู้ฝ่ายเดียว  และที่มาวันนี้มาให้กำลังใจ เล่าเรื่องที่ดอยหล่อให้ฟัง” พระครูอภิวัฒน์ ฯ กล่าวย้ำ

www_11826

ส่วนพระครูโอภาสศิลวิบูลย์ รองเจ้าคณะอำเภอเชียงดาว กล่าวว่า กรณีข่าวลือคณะสงฆ์อ.เชียงดาว จะรวมตัวขับไล่ นอภ.เชียงดาว ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด

พระครูบุญญาภิวัฒน์ รองเจ้าคณะอำเภอเชียงดาว กล่าวว่า อ.เชียงดาว ยังไม่เกิดกรณีอย่างที่ อ.ดอยหล่อ แต่มีข่าวกระเซนกระสาย ไม่เป็นจริง ขอให้คณะสงฆ์ , กำนัน – ผญบ. และชาวเชียงดาว รับฟังกระแสข่าวติดตามรับทราบข้อมูล เตรียมการป้องกันดีกว่าแก้ ทุกคนต้องการอยู่ดี มีสุข อันไหนควรไม่ควร ให้สามัคคี ขอบคุณวิทยากร

นายสุพจน์  ดวงวิโรจน์  ประธานชมรมกำนัน – ผญบ.อ.เชียงดาว กล่าวว่าเรื่องนี้ทางกำนันติดตามตลอด และคนเชียงดาวสามัคคีกัน

พระครูเกษม จริยานุกูล เต้าคณะตำบลปิงโค้งเขต ๑ กล่าวว่าการตั้งศูนย์อิสลามมีมานานแล้วไม่ประสบผลสำเร็จ แต่พึ่งมาบูม ชาวเขานับถือเอาเด็กมาอยู่ด้วย จากบ้านกิ่วไฮ , ปางตอง ให้มานับถือ

นายพิพัฒน์พงษ์ ฯ ส.อบจ.เขต ๓ อ.เชียงดาว กล่าวว่า ใน ๒๒ ต.ค. ๕๘ ตนเองลงพื้นที่ศูนย์อิสลามดังกล่าว แจ้งว่า นอภ.เชียงดาว ถึงแม้นับถืออิสลาม แต่ท่านก็พูดเป็นกลาง

พระครูปิยธรรมบัณฑิตย์ จต.ทุ่งข้าวพวง ให้เน้นเรื่องความสามัคคี ข่าวการกว้านซื้อที่ดินเป็นไปได้ ๕๐ : ๕๐ ซึ่งกำนัน ต.ทุ่งข้าวพวง รับว่ามีนายทุนมาซื้อที่ดินหลายร้อยไร่ แต่ความชัดเจนยังไม่มี ว่าจะดำเนินกิจกรรมของศาสนาอิสลาม

พระครูอภิวัฒน์ ฯ สรุปว่า  เปรียบดั่งเช่นมะเร็งจะลุกลามไปจากส่วนน้อยๆ โดยมีการออกร่าง พ.ร.บ.ฮัจย์แล้ว มีความเป็นไปได้ว่า ศาสนาอิสลามแยกจากกระทรวงวัฒนธรรม ไปอยู่กระทรวงมหาดไทยแล้ว กลัวว่าจะแยกเป็นกรม แต่ของพุทธ เป็นแค่สำนักงานพุทธศาสนา

ในช่วงท้ายพ.อ.เกียรติสกุล  จันทนา รอง ผบ.ฉก.ม.๔ กล่าวว่าหน่วยฯ รับผิดชอบ ๕ อำเภอชายแดนสายเหนือ กล่าวว่า การเผยแผ่ศาสนาถ้ามาถูกทำนองครองธรรมก็เป็นการดีเป็นความชอยธรรม แต่ถ้ามาผิดวัตถุประสงค์เป็นอย่างอื่นก็ไม่ควร

www_11827

source :- http://www.muslimtoday.in.th/index.php?modules=article&id=3942

 


เรื่องในหมวดเดียวกัน