พุทธคยา #ขบวนพุทธยาตราฉลองวันวิสาขบูชาโลก พ.ศ.๒๕๖๑

เช้าวันจันทร์ ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา,หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล มอบหมายให้ #พระมหานิพนธ์ ญาณวีโร ป.ธ.๗ เลขานุการเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา #พระครูอุดมโพธิวิเทศ เลขานุการเจ้าสำนักเรียนวัดไทยพุทธคยา พร้อมด้วยคณะพระธรรมทูต วัดไทยพุทธคยาเข้าร่วมขบวนพุทธยาตรา

โดยขบวนเริ่มต้นจากวัดญี่ปุ่น พร้อมทั้งวัดพุทธนานาชาติที่ตกแต่งขบวนอย่างงดงาม ทั้งข้าราชการตำรวจ ทหาร ครู นักเรียน ร่วมเดินในขบวนจำนวนมาก โดยวัดไทยพุทธคยาได้จัดรถซึ่งประดับตกแต่งด้วยดอกไม้อย่างสวยงาม พร้อมกันนี้อัญเชิญ พระพุทธรูป ปางประสูติ ปางตรัสรู้ และปรินิพพาน

หลังจากนั้นเวลา ๐๙.๓๐ น. #ผู้ว่าการรัฐพิหาร พร้อมด้วยข้าราชการระดับสูงเดินทางถึงต้นพระศรีมหาโพธิ์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมทั้งกล่าวเปิดงาน โดยในพิธีมีการสวดมนต์ทั้งฝ่ายเถรวาท และมหายาน สร้างความปิติให้กับทุกท่าน ก่อนที่จะมีการถวายภัตตาหารเพลที่ สำนักงาน BTMC อีกด้วย ทั้งนี้คณะสงฆ์นานาชาติเข้าร่วมงาน พร้อมอุบาสก อุบาสิกา ชาวพุทธอินเดีย เข้าร่วมกิจกรรม ราว ๕,๐๐๐ รูป/คน