พุทธศาสนิกชนในเบลเยียม หลากหลายเชื้อชาติ ร่วมทำบุญ สวดมนต์ เนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา …

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560 ที่วัดไทยธรรมาราม เมืองวอเตอร์ลู ประเทศเบลเยียม มีการจัดงานวันวิสาขบูชา โดยมี พระราชวิสุทธิวิเทศ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูตไทย ประจำประเทศเบลเยียม และลักเซมเบิร์ก และ นายรอนนี่ เปไรร่า เอกอัครราชทูตศรีลังกา ประจำประเทศเบลเยียม และลักเซมเบิร์ก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างชาติหลากหลายเชื้อชาติ มาร่วมทำบุญและสวดมนต์ ถวายเป็นพุทธบูชาจำนวนมาก

ช่วงเช้า นายรอนนี่ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดเทียนน้ำมนต์ สมาทานศีล พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ ก่อนจะมีการตักบาตรพระสงฆ์ร่วมกัน

ช่วงบ่าย นายมนัสวี เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นผู้แทนชาวพุทธเบลเยียม เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส สกอตแลนด์ ลาว กัมพูชา อินโดนีเซีย ตูนีเซีย ฯลฯ ร่วมจุดเทียนแห่งปัญญา ถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อเป็นสัญญลักษณ์ของความรัก ความเข้าใจ และความเห็นอกเห็นใจ ให้เกียรติซึ่งกันและกันอย่างเท่าเทียม โดยไม่เลือกเชื้อชาติและสีผิว

หลังจากนั้น เอกอัครราชทูตไทย ได้กล่าวสุนทรพจน์ว่า “พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งสันติภาพ ที่ไม่ใช้ความรุนแรงที่โลกยุคปัจจุบัน จำเป็นต้องยึดถือเพื่อความสงบสุข สันติภาพและภราดรภาพ วันวิสาขบูชาที่เป็นวันสำคัญของโลกที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศรับรองอีกด้วย”

ต่อมา เอกอัครราชทูตศรีลังกาได้กล่าวสุนทรพจน์ว่า “ชีวิตประจำวันผมต้องเดินทางไปพบปะเจรจากับหน่วยราชการ ทั้งของเบลเยียมและสหภาพยุโรป พบกับภาคเอกชนทั่วไป แต่เมื่อมาที่วัดไทยธรรมารามแห่งนี้ ผมได้พบความสงบสุข ความปล่อยวาง ไม่มีการเจรจา ไม่มีการต่อรอง เป็นสถานที่ที่ผมได้พบความสุขอย่างแท้จริง”

จากนั้น คณะะพุทธศาสนิกชนชาวไทย ได้สวดบทสรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ คณะพุทธศาสนิกชนชาวศรีลังกา สวดมนต์บทธรรมจักรกัปวัตนสูตร และคณะพุทธศาสนิกชนชาวยุโรป ได้สวดมนต์บทกรวดน้ำแผ่เมตตาภาษาบาลี เป็นการสวดมนต์ ถวายเป็นพุทธบูชาของชาวพุทธหลากหลายเชื้อชาติ เนื่องในวันวิขาบูชาเป็นครั้งแรกในประเทศเบลเยียม.

 

source :- http://www.thairath.co.th/content/948382