วันเสาร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น.
คณะพระธุดงค์ตามรอยบาทพระศาสดาแดนพุทธภูมิ ในโครงการเดินตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล จำนวน ๑๒๐ รูป ทำวัตรสวดมนต์เย็น เจริญจิตภาวนา ณ ชาตสถานสวนลุมพินีวัน สถานที่ประสูติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า