วัดโมลีโลกยาราม เปิดอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวงประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ ๗ ธันวามคมนี้ ทุกชั้นประโยค 

ขอนิมนต์พระภิกษุสามเณร ผู้เรียนพระบาลีตั้งแต่ชั้นประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ.๙ ที่มีความประสงค์ จะเข้าอบรม อย่างจริงจัง มาโดยพร้อมเพรียงกัน ขอให้เตรียมเครื่องบริขารส่วนตัว ( เต็นท์ ปลั๊กไฟ เป็นต้น ) และอุปกรณ์ อำนวยความสะดวก มาด้วยตนเอง 

และขอเชิญสาธุชนทั้งหลาย ร่วมบุญ ทุกท่านตามกำลังศรัทธา