เดินกันวันที่ 4 แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา
***************
โครงการธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล รุ่น 5 2560/2561
จัดโดยกองงานพระธรรมฑูตสายอินเดีย เนปาล
โดยดำริ ตามนโยบายเผยแผ่เชิงปฏิบัติการณ์ ของ พระธรรมโพธิวงค์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมฑูตสายอินเดีย เนปาล 


***************


วันที่ 5 มกราคม 2561 เป็นการเดินของคณะพระสงฆ์ ในวันที่ 4 แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดา
พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 120 รูป พร้อม ทีมงานทำภัตตาหาร และผู้ดูแล ในคณะ ร่วม 136 ชีวิต เหมือนดั่งกองร้อย กองร้อยหนึ่ง
เราเดินย้อนกลับมาเข้าเส้นปีที่แล้ว มุ่งตรงไปยังสถานที่ ที่เชื่อว่า เป็นที่ดับขันธ์ เข้าสู่นิพพาน ของพระมหากัสสปะเถระ ผู้เป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายด้านธุดงควัตร เราเดินยาตรา ตั้งแต่เช้ามืด อากาศเย็นมาก เต็มไปด้วยหมอกสองข้างทาง ซึ่งมองเห็นทางไม่ไกลเกิน 5 เมตร แม้เราจะมีไฟฉายตัดหมอกก็ตาม เช้ามืด เราเดินค่อยๆๆๆก้าวเท้าไป สภาพอากาศที่เย็น แต่เหงื่อกลับออก มือทั้งสองแข็ง นิ้วมือไม่รู้สึก พยายามถูมือ แบบศาตร์จีน แบบทำไวๆๆๆๆๆ แต่ก็ยังชาอยู่ เราเดินจนมาถึงที่พักฉันน้ำร้อน น้ำอุ่น ที่ทุกรูป ต้องแบกกันมาเอง ตั้งแต่ออกเดิน ทุกวัน เราทุกรูป ต้องดื่มน้ำร้อน จากการต้มทุกเช้าและเย็น เพื่อทำให้ร่างกายอุ่น และล้างพิษได้
วันนี้เราเดินเรียบทางรถไฟ สายเส้นจะไปกัลกัตต้า เราเดินเรียบเส้นทางนี้ เพื่อมายัง สถานที่ที่เชื่อกันว่า เป็นที่ดับขันธ์ ท่านพระมหากัสสปะ เป็นเขาสูง มองเห็นแต่ไกล ถ้าไม่มีหมอก ทางขึ้นเขา ถ้ากำลังไม่ถึง ไม่แนะนำ เพราะหนทางชันขึ้นไปเรื่อยๆๆ บนเขา นั้น เหมือนมีภูเขาเลื่อนมาประกบกัน พอเดินลอดไปดูได้ ด้านบนมีเจดีย์สีทอง สร้างโดยชาวพุทธ ไทย พม่า ลาว เขมร เวียดนาม สร้างถวาย เมื่อ คศ.2009 ตามป้าย ด้านบน อากาศดี ลมเย็น เหมาะแกการเจริญสมถวิปัสสนามาก

วันนี้หลวงพ่อพระเดชพระคุณพระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล พระอุปัชฌาย์ มอบหมายให้พระมหานิพนธ์ ญาณวีโร และพระครูปัญญาโพธิวิเทศ พระธรรมทูตวัดไทยพุทธคยา นำพระนวกโพธิ คือ พระภทฺทโพธิ และพระปภสฺสรโพธิ นำถวายข้าวสารพระธุดงค์ ซึ่งเดินธุดงค์ไปถึงใกล้เชิงเขาคุรปา สถานที่พระมหากัสสปะนิพพาน และครั้งนี้ให้พระนวกโพธิเป็นเจ้าภาพถวายผักสด ให้ลงไปดูผักในตลาดท้องถิ่น จัดมอบหมายให้พ่อครัวได้ปรุงอาหารตักบาตรพระธุดงค์
พร้อมกันนี้ ได้นำพระนวกโพธิเดินเท้าตามรอยพระธุดงค์ให้ได้เห็นเป็นทัสสนานุตตริยะ รวมถึงปฏิบัติธุดงควัตรข้อฉันภัตตาหารในบาตรเป็นวัตร

*************
โส น้องโส หมาใส่ชุดแดง ติดตามคณะธุดงค์มาตั้งแต่ รุ่น 3 เป็นน้องหมาผู้รักพระเป็นอย่างมาก และพระก็เมตตาน้องเช่นกัน น้องเดิน วิ่งนำตามคณะ คอยปกป้องรักษา มิให้สัตว์อื่นเข้าใกล้ มีความอดทน เป็นอย่างดีเยี่ยม อดกลั้น ต่ออากาศหนาว อดทนต่อหมาที่ตัวใหญ่กว่า กล้าที่จะวิ่งไล่สัตว์อื่น เช่น วัว ควาย ให้หลบทางพระ เราเดินร่วมทางกัน ครั้งนี้ เป็น ครั้งที่ 3 แล้ว น้องทำหน้าที่เช่นเคย
และไปขึ้นเขากราบพระมหากัสสปะด้วย น่ารักได้อีก