วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 
(50 วัน แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล)

***************

โครงการธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล รุ่น 5 2560/2561
จัดโดยกองงานพระธรรมฑูตสายอินเดีย เนปาล
โดยดำริ ตามนโยบายเผยแผ่เชิงปฏิบัติการณ์ ของ พระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมฑูตสายอินเดีย เนปาล 

***************

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นการเดินของคณะพระภิกษุสงฆ์
พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 120 รูป พร้อม ทีมงานทำภัตตาหาร และผู้ดูแล ในคณะ ร่วม 136 ชีวิต เหมือนดั่งกองร้อย กองร้อยหนึ่ง
คณะพระธุดงค์ธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาในแดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล

คณะเดินเข้าเนปาล วันที่ 31 มีนาคม ยาตราพาร่างกาย จิตใจ อันตั้งใจไว้ดีแล้ว ข้ามด่านผ่านการตรวจสอบเอกสารทีมงานแบ่งงานกันเพื่อไม่ให้พระสงฆ์หมู่คณะกังวลในการเดิน คณะเลี้ยวขวา เพื่อเดินไปรามคาม อันเป็นที่ที่พระบรมสารีริกธาตุประดิษฐาน ด้วยการรักษาของท่านพญานาคราชผู้มีศรัทธาต่อพระพุทธศาสดา บรมครูของเทวดามนุษย์ทั้งหลาย คณะเดินถึงรามคาม บรรยายกาศสงบระงับ เข้าอธิษฐานที่นอน กลางเต้นท์ ว่าในใจว่า เหตุใดเกิดขึ้นก็แล้วแต่ก็จะปลักหลักฐานปฏิบัติธรรม ตรงนี้ จึงได้กางเต้นท์นอน คณะพระภิกษุสงฆ์ลงฟังปาฏิโมกข์ที่นี้ อากาศเย็น สงบระงับ และพักผ่อนตามใจ รุ่งเช้าเข้าสวดมนต์ในบริเวณสถูป ด้วยการปฏิบัติศรัทธามั่นในพระสัจธรรมคำสอน เมื่อเสร็จกิจภาร รับบาตรฉันภัตตาหาร กราบลาพระเจดีย์เดินยาตรานำพากายไป เมืองเทวะทหะ มันเป็นบ้านเมืองของพระแม่สิริมายาโคตมี บริเวณสถานที่ที่นี้ มีอนุสรณ์ที่สร้างถวายบูชา เราเดินมา ชาวเนปาลต่างทราบว่า คณะเราจะไปไหน ชี้ทาง เดินนำทางไปส่งจนถึงสถานที่ คณะออกเดินรับบาตรชาวเมืองที่นี้ ทุกท่านต่างปลื้มปีติ

หลังจากรับบาตร ฉันภัตตาหารจึงเดินยาตราต่อมาพักนอนวัดไทยลุมพินี เข้ากราบสักการะสถานที่ประสูติ มายาเทวีวิหาร เดินยาตราต่อไปยังเสาอโศก ที่ประสูติของพระพุทธเจ้าพระนามว่า โกนาคมณะ สวดมนต์ระลึกนึกถึงพระธรรมวินัยคำสอนสั่ง ยาตราต่อไปที่ ศากยฆาต คือที่ประหารชาวเมืองศากยะ โดยพระเจ้าวิฑูทัพพะ คณะภิกษุสงฆ์สวดอภิธรรม แผ่เมตตาจิตถวาย เดินยาตราต่อมายังสถูปคู่เขียนว่า สถูปพระเจ้าสุทโทธนะ สถูปพระนางสิริมหามายา ยาตราเข้าพระราชวังกบิลพัสดุ์ ยาตราบิณฑบาตรโปรดชาวเมืองกบิลพัสดุ์ เดินไปกราบระลึกถึงพระพุทธเจ้า พระนามว่า กกุธสันธะ พระเจ้าอโศก ทรงสร้างเสาไว้ ยาตรามาวัดนิโคธาราม วัดที่พระประยูรญาติได้สร้างถวาย มีสถูป 3 สถูป ก่อด้วยอิฐ มีสถูปพระราหุลอยู่ให้เห็น

เดินยาตรากลับมายังลุมพินี เข้าพักวัดไทยลุมพินี พระเดชพระคุณ พระศรีโพธิวิเทศ (พระมหาสุพจน์ ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี ได้นำคณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี และมอบหมาย ให้อาสาสมัคร และผู้แสวงบุญชาวไทย ร่วมตักบาตรคณะพระธุดงค์ธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาในแดนพุทธภูมิ รุ่นที่ 5 ณ วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล ตลอดการเดินยาตรา ในประเทศเนปาล
คณะสงฆ์ผู้ถือธุดงค์ทั้งหมดเดินออกจากลุมพินี ยาตราออกจากเนปาลวันที่ 10 ตั้งแต่เช้ามืด เข้าพัก รักษาธาตุขันธ์ ณ วัดไทยนวราช 960 มีพระครูสังฆรักษ์รังสิต ให้การตอนรับดูแลอย่างอบอุ่น

คณะสงฆ์ยาตราออกจาก 960 บริเวณด่านเนปาล คณะเดินเรียบชายแดนอินเดียเนปาล เพื่อไปยังสถานที่ขุดพบพระบรมสารีริกธาตุ ยาตรามาถึงวัดอินเดีย วันที่ 13 กุมภาพันธ์

50 วันแล้ว ที่คณะสงฆ์ได้ปฏิบัติศาสนกิจ อบรมตน เผยแผ่
เดินให้เห็น ไปให้เย็น
ทำให้ดู อยู่ให้เมตตา
พุทโธ ขอให้ท่านจงพ้นทุกข์ มีความสุขทุกทิวาราตรี

***************

โสหัง ยังโส
ก็ยัง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง นำหน้าหมู่คณะสงฆ์ เล่นสนุกสนาน ตามประสาผู้พิทักษ์ และมีเพื่อนวิ่งด้วยแล้ว
โส กับ เพื่อน จะวิ่งขึ้นลงดูพระ วิ่งไล่สัตว์อื่น เห่าสัตว์อื่น ไม่ให้เข้าใกล้พระ นอนฟังพระท่านสวดมนต์ เมื่อพระขึ้น นโม ตัสสะ ตอน ตี 3. 40 โสจะวิ่งไป เหมือนไปสวดมนต์ด้วยทันที เป็นอย่างนี้ทุกวัน

***************

มีคนถามว่าวันหนึ่งๆๆๆพระท่านทำอะไรบ้าง
กำหนดการในแต่ละวัน
03.00 น ตื่น ปฏิบัติกิจส่วนตัว รับน้ำร้อน
03.40 น ตั้งแถวเป็นแนว สวดมนต์ ยืนอธิฐานจิต กำหนดสติในอิริยาบทยืน พร้อมออกเดิน
04.00 น ประคองสติเป็นไปในกายออกเดิน ยาตรา
07.30 น พักฉันน้ำร้อน น้ำอุ่น
08.00 น ประคองสติเป็นไปในกายออกเดิน ยาตรา
10.30 น. รับบาตร เตรียมฉันภัตตาหาร
13.00 น ประคองสติเป็นไปในกายออกเดิน ยาตราจนถึงจุดพักนอน

หมายเหตุ: ทุกวัน เราไม่รู้จะหยุดฉันที่ไหน จะนอนที่ไหน คณะเราใช้ ระบบ วันต่อวัน ทุกวัน เดินที่ 40 – 50 กิโลเมตรต่อวัน

สำคัญ คือ กาย วาจา ใจเราถวายพระพุทธเจ้า

***************

อนึ่ง พุทธศาสนิกชนทุกท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์พระภิกษุทุกรูปรูปในโครงการเพื่อไปธุดงค์จาริกธรรมด้วยการเดินเท้านมัสการสังเวชนียสถานทั้ง ๔ ตำบลในประเทศอินเดีย-เนปาลได้ที่

บัญชี”กองทุนครูพระธุดงค์พุทธภูมิ”
โอนผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย
สาขา เจริญกรุง เลขที่ 018-3-80199-6

โดยร่วมเป็นเจ้าภาพตลอดการเดินทาง
รูปละ ๓๙,๙๙๙ บาท
และหรือตามกำลังบุญ
ทางไลน์ ID LINE : Kusinara989

****************

ร่วมบุญกุศลเป็นเจ้าภาพพระธุดงค์ได้ที่
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
๑. พระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์ ปธ.๙) โทร +๙๗๗-๙๘๕-๑๐๖-๙๒๙๗ (เนปาล)
๒. พระครูปริยัติโพธิวิเทศ (คมสรณ์) โทร +๙๑-๙๙๓-๕๐๓-๐๖๙๖ (อินเดีย)
๓. พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) โทร +๙๑-๙๐๐-๕๐๐-๗๐๖๓ (อินเดีย)
๔. พระครูปลัดโพธิวงศ์วรวัฒน์ (ป้อม) โทร +๙๑-๗๗๖-๔๐๐-๐๙๕๙ (อินเดีย)
๕. พระครูศรีพัฒนวีราภรณ์ (อจ.ปราโมทย์) โทร ๐๙๖-๙๕๖-๙๒๓๕ (ไทย)

ทางไลน์ ID LINE : Kusinara989

ติดตามและช่วยแชร์ 1 บุญก่อเกิดศรัทธา
#กดถูกใจเพจ #ส่งแรงศรัทธา #ธุดงค์ยาตราพุทธภูมิอินเดีย – เนปาล #ธุดงค์ธรรมยาตรา #ธุดงค์ในอินเดีย เนปาล #ธุดงค์อินเดีย เนปาล #ธุดงค์

#ร่วมบุญกับงานกำกับพระธรรมฑูต
#ร่วมบุญกับกองงานพระธรรมฑูต
#อนุโมทนาบุญร่วมกับคณะสงฆ์ผู้ถือธุดงค์
#ชมชื่นบุญร่วมกัน
#แชร์บุญนี้ด้วยกัน
#มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งด้วยกัน
#มาบอกให้โลกรู้
#จงอาจหาญและพากเพียร
#โครงการธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล

คลิกดูอัลบัมภาพ ประจำวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑