ระหว่างทางไปพุทธคยา

***************

วันที่ 26 มีนาคม 2561 (92 วัน แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล)

***************

โครงการธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล รุ่น 5 2560/2561
จัดโดยกองงานพระธรรมฑูตสายอินเดีย เนปาล

โดยดำริ ตามนโยบายเผยแผ่เชิงปฏิบัติการณ์ ของ พระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมฑูตสายอินเดีย เนปาล 

**************

พระภิกษุสงฆ์ ผู้เดินธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย เนปาลรุ่นที่ 5/2560-2561 จำนวน 120 รูป พร้อม ทีมงานทำภัตตาหาร และผู้ดูแล ในคณะ ร่วม 136 ชีวิต เหมือนดั่งกองร้อย กองร้อยหนึ่ง

“ไม่ทำบาปทั้งปวง
ทำกุศลให้ถึงพร้อม
ยังจิตของตนให้ผ่องใส”

วันที่ 26 มีนาคม 2561
คณะออกเดินตี 4 เดินธรรมยาตรา เช้านี้แดดแรงมาก คณะออกเดินจากสารนาท ชมวิถีคนอินเดียยามเช้า เดินตามถนนเส้นหลักจากพาราณสี ไป กัลกัตต้าตามถนนเส้นนี้มาเรื่อยๆๆ
เพลานี้คณะเดินอยู่ระหว่างสะสาราม ไปพุทธคยา

เพลาเช้า สวยงาม
เพลาสาย เริ่มร้อน
เพลาเพล ร้อนมาก
ร้อนมาก นี้คืออินเดีย

แดนนี้ เส้นทางนี้ หลังจากพระพุทธองค์ ทรงเสด็จ หลังจากแสดงธรรมกัณฑ์แรก ยังจักรวาลให้สว่างไสว ไม่มีพระธรรมเทศนากัณฑ์เสมอเหมือน ก่อเกิดพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เกิดครบทั้ง 3 แล้ว ยังท่านโกญฑัญญะ ท่านวปะ ท่านภัททิยะ ท่านมหานาม ท่านอัสสชิ และท่านยสะ ให้บรรลุมรรคผลแล้ว ยังเพื่อนท่านยสะให้รู้ตามอีก พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนท่านเหล่านั้นให้แยกออกไปคนละทาง อย่าไปทางเดียวกัน จำนวน 60 ทาง
ส่วนพระองค์กลับไปยังราชคฤห์ ได้เดินย้อนกลับ พบมานพหนุ่ม 30 ท่าน ยังท่านเหล่านี้ให้บรรลุมรรคผล และเดินมาถึงคยาสีสะ อันเป็นสถานที่ที่ เหล่าชฏิล 3 พี่น้องพร้อมบริวารรวมกัน 1,000 คน

คณะภิกษุสงฆ์
ขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันสูงสุด
ขอถึงซึ่งพระธรมเป็นที่พึ่งอันสูงสุด
ขอถึงซึ่งพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันสูงสุด

92 วันแล้ว ที่คณะสงฆ์ได้ปฏิบัติศาสนกิจ ทั้งอบรมตน ทั้งเผยแผ่ เดินให้เห็น ไปให้เย็น ทำให้ดู อยู่ให้เมตตา
พุทโธ ขอให้ท่านจงพ้นทุกข์ มีความสุขทุกทิวาราตรี

***************

โสหัง ยังโส
ก็ยัง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง
นำหน้าหมู่คณะสงฆ์ เล่นสนุกสนาน ตามประสาผู้พิทักษ์ และมีเพื่อนวิ่งด้วยแล้ว
เข้ารักษาพระภิกษุสงฆ์ เฝ้ามอง อารักขา ด้วยจิตใจอันเป็นมิตรกับพระสงฆ์ เฝ้ามอง ป้องปก

วิ่งลิ้นห้อย หอบแฮ๊กๆๆๆๆ

**************

มีคนถามว่าวันหนึ่งๆๆๆพระท่านทำอะไรบ้าง
กำหนดการในแต่ละวัน
03.00 น ตื่น ปฏิบัติกิจส่วนตัว รับน้ำร้อน
03.40 น ตั้งแถวเป็นแนว สวดมนต์ ยืนอธิฐานจิต กำหนดสติในอิริยาบทยืน พร้อมออกเดิน
04.00 น ประคองสติเป็นไปในกายออกเดิน ยาตรา
07.30 น พักฉันน้ำร้อน น้ำอุ่น
08.00 น ประคองสติเป็นไปในกายออกเดิน ยาตรา
10.30 น. รับบาตร เตรียมฉันภัตตาหาร
13.00 น ประคองสติเป็นไปในกายออกเดิน ยาตราจนถึงจุดพักนอน

หมายเหตุ: ทุกวัน เราไม่รู้จะหยุดฉันที่ไหน จะนอนที่ไหน คณะเราใช้ ระบบ วันต่อวัน ทุกวัน เดินที่ 40 – 50 กิโลเมตรต่อวัน

สำคัญ คือ กาย วาจา ใจเราถวายพระพุทธเจ้า

***************

อนึ่ง พุทธศาสนิกชนทุกท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์พระภิกษุทุกรูปรูปในโครงการเพื่อไปธุดงค์จาริกธรรมด้วยการเดินเท้านมัสการสังเวชนียสถานทั้ง ๔ ตำบลในประเทศอินเดีย-เนปาลได้ที่

บัญชี”กองทุนครูพระธุดงค์พุทธภูมิ”
โอนผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย
สาขา เจริญกรุง เลขที่ 018-3-80199-6

โดยร่วมเป็นเจ้าภาพตลอดการเดินทาง
รูปละ ๓๙,๙๙๙ บาท
และหรือตามกำลังบุญ
ทางไลน์ ID LINE : Kusinara989

****************

ร่วมบุญกุศลเป็นเจ้าภาพพระธุดงค์ได้ที่
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
๑. พระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์ ปธ.๙) โทร +๙๗๗-๙๘๕-๑๐๖-๙๒๙๗ (เนปาล)
๒. พระครูปริยัติโพธิวิเทศ (คมสรณ์) โทร +๙๑-๙๙๓-๕๐๓-๐๖๙๖ (อินเดีย)
๓. พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) โทร +๙๑-๙๐๐-๕๐๐-๗๐๖๓ (อินเดีย)
๔. พระครูปลัดโพธิวงศ์วรวัฒน์ (ป้อม) โทร +๙๑-๗๗๖-๔๐๐-๐๙๕๙ (อินเดีย)
๕. พระครูศรีพัฒนวีราภรณ์ (อจ.ปราโมทย์) โทร ๐๙๖-๙๕๖-๙๒๓๕ (ไทย)

ทางไลน์ ID LINE : Kusinara989

คลิกดูอัลบัมภาพ ประจำวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑