วันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๔๕ น.
คณะพระธุดงค์ตามรอยบาทพระศาสดาแดนพุทธภูมิ ในโครงการเดินตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล จำนวน ๑๒๐ รูป ถวายสักการะ รับฟังโอวาทจาก พระเดชพระคุณพระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์ ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี และรับของที่ระลึก ภายในศาลารับเสด็จ วัดไทยลุมพินี เนปาล

เวลา ๑๐.๓๐ น. คณะพระธุดงค์ตามรอยบาทพระศาสดาแดนพุทธภูมิในโครงการเดินตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล จำนวน ๑๒๐ รูป ออกรับอาหารบิณฑบาต โดยมีคณะผู้แสวงบุญชาวไทย เจ้าหน้าที่กงสุล อาสาสมัครวัดไทยลุมพินี ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล แก่คณะพระธุดงค์ตามรอยบาทพระศาสดาแดนพุทธภูมิ และพิจารณาฉันภัตตาหารเพลรอบสระโบกขรณี วัดไทยลุมพินี เนปาล