“พระราชวรมุนี” ชี้ พระสังฆาธิการทั่วประเทศตื่นตัวปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนทำแผนยุทธศาสตร์ให้ครบ 4 ภูมิภาค จันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 17.31 น.

วันนี้(17 ก.ค.)พระราชวรมุนี เลขานุการคณะกรรมกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา ในฐานะคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา กล่าวว่า ขณะนี้คณะสงฆ์และพระสังฆาธิการทั่วประเทศ ตื่นตัวในการทำแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติ โดยคณะสงฆ์ได้ประชุมขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาไปแล้วจำนวน 3 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต้ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสาน จะดำเนินการประชุมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติของคณะสงฆ์หนตะวันออก ในวันที่ 19 ก.ค.นี้

“สิ่งที่คณะสงฆ์จะต้องดำเนินการให้เป็นเอกภาพ เช่น การปฏิรูปเรื่องการปกครอง ศาสนสมบัติ โดยเฉพาะเรื่องการจัดทำบัญชีของวัด ฐานข้อมูลพระสงฆ์ในพื้นที่ เป็นต้น ดังนั้น พระสังฆาธิการระดับภาค จะต้องมีจัดทำแผนต้นแบบให้จังหวัดปฏิบัติ เพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้น ที่สำคัญกระแสปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนากำลังมาแรง ส่งผลให้พระสังฆาธิการทุกระดับชั้นทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตื่นตัวเป็นอย่างมาก โดยได้ตรวจสอบข้อมูลไปทางเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดแล้ว ให้ความเห็นตรงกันว่า การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา คือ ทางเลือกและทางรอดของคณะสงฆ์ไทย” พระราชวรมุนี กล่าว.

Source :- www.dailynews.co.th