สวัสดีปีใหม่
ณ พุทธคยา แดนตรัสรู้
พระสงฆ์ผู้ทรงถือธุดงค์เดินรอยบาท
ตามรอยบาทพระพุทธศาสดา
หวังเพียง รู้ ตามคำสอนสั่ง

แล้วนำออกเผยแผ่แนะสอนสั่ง
**************

ในการนี้
พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมโพธิวงศ์
เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา
หัวหน้าพระธรรมฑูตอินเดีย เนปาล
ประธานโครงการเดินธุดงค์ธรรมยาตราพุทธภูมิ
“เมตตานำพาสวดมนต์อธิฐานจิต เจริญจิตภาวนา นำพาคณะศรัทธาทำบุญตักบาตรคณะภิกษุสงฆ์ ผู้ถือธุดงค์ ส่งท้ายปีเก่า ตอนรับปีใหม่”

จึงได้ขอเชิญท่าน
ถวายข้าว ถวายน้ำ
ถวายภัตตาหาร
จำนวน 99 วัน
ในประเทศอินเดีย เนปาล

ณ พุทธคยา
**************

อนึ่ง พุทธศาสนิกชนทุกท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์พระภิกษุทุกรูปรูปในโครงการเพื่อไปธุดงค์จาริกธรรมด้วยการเดินเท้านมัสการสังเวชนียสถานทั้ง ๔ ตำบลในประเทศอินเดีย-เนปาลได้ที่

บัญชี”กองทุนครูพระธุดงค์พุทธภูมิ”
โอนผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย
สาขา เจริญกรุง
เลขที่ 018-3-80199-6

โดยร่วมเป็นเจ้าภาพตลอดการเดินทาง
รูปละ ๓๙,๙๙๙ บาท
และหรือตามกำลังบุญ
ทางไลน์ ID LINE : Kusinara989
****************

ร่วมบุญกุศลเป็นเจ้าภาพพระธุดงค์ได้ที่
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
๑. พระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์ ปธ.๙) โทร +๙๗๗-๙๘๕-๑๐๖-๙๒๙๗ (เนปาล)
๒. พระครูปริยัติโพธิวิเทศ (คมสรณ์) โทร +๙๑-๙๙๓-๕๐๓-๐๖๙๖ (อินเดีย)
๓. พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) โทร +๙๑-๙๐๐-๕๐๐-๗๐๖๓ (อินเดีย)
๔. พระครูปลัดโพธิวงศ์วรวัฒน์ (ป้อม) โทร +๙๑-๗๗๖-๔๐๐-๐๙๕๙ (อินเดีย)
๕. พระครูศรีพัฒนวีราภรณ์ (อจ.ปราโมทย์) โทร ๐๙๖-๙๕๖-๙๒๓๕ (ไทย)

ทางไลน์ ID LINE : Kusinara989

ติดตามและช่วยแชร์ 1 บุญก่อเกิดศรัทธา
#กดไลด์เพจ #ส่งแรงศรัทธา #ธุดงค์ยาตราพุทธภูมิอินเดีย – เนปาล #ธุดงค์ธรรมยาตรา #ธุดงค์ในอินเดีย เนปาล #ธุดงค์อินเดีย เนปาล #ธุดงค์