เมื่อเวลา 08.00 น.คณะธรรมยาตรา 5 แผ่นดิน ตามรอยพระอริยสงฆ์แห่งลุ่มน้ำโขง เดินเข้ากรุงพนมเปญ เพื่อทำพิธีเปิดโครงการธรรมยาตรา 5 แผ่นดินฯอย่างเป็นทางการ ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมโซฟิเทล พนมเปญ โภคีธารา โดยมีตัวเเทนจาก 5 ประเทศร่วมเป็นประธานฝ่ายฆราวาส อาทิ นายฮอร์ นัมฮง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา, พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา, ประสิทธ ไชยสิทธ เอกอัครราชทูต สปป.ลาว ประจำราชอาณาจักรกัมพูชา, Mr.Le Thanh Tac ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำราชอาณาจักรกัมพูชา,ดร.ขิ่น ฉ่วย ประธานสมาพันธ์พุทธศาสนิกชนเถรวาท สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์, นายสุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980, ดร.วินัย วีระภุชงค์ ประธานมูลนิธิวีระภุชงค์ และพล.อ.วิชิต ยาทิพย์ นายกสมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา ร่วมงาน

จากซ้าย พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ,นายฮอร์ นัมฮง เเละดร.ขิ่น ฉ่วย

จากนั้นประธานฝ่ายฆารวาสจาก 5 ประเทศลั่นฆ้องเปิดโครงการฯอย่างเป็นทางการ จากนั้นพระสงฆ์ 12 รูปสวดชยันโต และเจริญชัยมงคลคาถา ผู้แทนพระสงฆ์จาก 5 ประเทศกล่าวสัมโมทนียกถา สมเด็จฯ เทพวงศ์ ราชอาณจักรกัมพูชา พระอาจารย์ใหญ่ มหาบุญมา สิมมาพม รองประธาน ศูนย์กลาง องค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว สปป.ลาว พระธรรมวรนายก ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ประธานโครงการอบรมพระธรรมทูตเชิงลึก ของสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 พระThich Thlen Tan ตัวแทพระสงฆ์ จากประเทศเวียดนาม และ Venerable Bhaddanta Elk Di Ba La สาธารณรัฐแห่งสหถาพเมียนมาร์


พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ,นายฮอร์ นัมฮง เเละดร.ขิ่น ฉ่วย

นายสุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 กล่าวรายงานว่า โครงการธรรมยาตรา 5 แผ่นดินฯ อาจจะเร็วสำหรับการจะสรุป ยังต้องเข้าไปอีกหลายประเทศคือกัมพูชา เวียดนาม และพม่าต้องให้ทั้งสามประเทศก่อนแล้วค่อยนำมาวิเคราะห์กันส่วนที่ประเทศ สปป.ลาว ที่ผ่านมาได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีมีพุทธศาสนิกชน มาร่วมกับคณะธรรมยาตราจำนวนมาก ก็ต้องยอมรับว่า ทั้งสี่ประเทศระบบการปกครองไม่เหมือนกัน ฉะนั้นขั้นตอนในการขออนุญาต จะแตกต่างกัน


พล.อ.ธนะศักดิ์มอบ พระพุทธเมตตา ให้กับสมเด็จเทพวงศ์ จากกัมพูชา

“อย่างประเทศ สปป.ลาว กับประเทศเวียดนาม เป็นประเทศสังคมนิยม ก็จะมีวิธีคิดเรื่องพระพุทธศาสนาแตกต่างกันออกไป เเต่ที่ประเทศ สปป.ลาว ได้เห็นความสำเร็จอย่างหนึ่งก็คือ ผู้ใหญ่ในประเทศ สปป.ลาวได้ส่งตัวแทนมาร่วมงานกับพวกเราด้วย และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประธานสงฆ์ สปป.ลาวให้เกียรติกับทางคณะของเรา. เดินทางมาร่วมงานกันคณะด้วย ซึ่งทางรัฐบาล สปป.ลาว ให้ความสำคัญกับคณะธรรมยาตรา 5 แผ่นดินเป็นอย่างมาก ท่านอาจารย์ใหญ่หลวงพระมหางอน ยังได้กล่าวว่า การจัดกิจกรรมธรรมยาตรา 5 ถือเป็นประวัติศาสตร์ของเมืองพุทธลุ่มแม่น้ำโขงที่มีธรรมยาตรา 5 แผ่นดินเกิดขึ้นครั้งแรกในประวัติศาสตร์” นายสุภชัย กล่าว

นายสุภชัย กล่าวต่อว่าเป็นอะไรซึ่งไม่คาดฝันเพราะว่าในจังหวัดสตรึงเตรง เป็นจังหวัดเล็กๆ และเป็นเส้นทางของแม่น้ำโขง พอคณะธรรมยาตรามาถึงสะพานเซกงมีพระสงฆ์และประชาชนมารับจำนวนมาก ไปที่วัดโพธิญาณ นอกจากนั้นทางกัมพูชาเองนำเยาวชนมาร่วมงานนี้ด้วยถือว่าเป็นเป้าหมายให้ความรู้เรื่องพระพุทธศาสนาแก่เยาวชนหรือเด็กรุ่นใหม่ให้มีความเข้าใจในแก่นธรรมะ

พล.อ.ธนะศักดิ์ กล่าวว่า ขอชื่นชมโครงการธรรมยาตรา ซึ่งเป็นครั้งแรกในโลกที่จะสืบสารพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบต่อไป สำหรับความสัมพันธ์ของประเทศกลุ่ม ซีเเอลเอ็มวีที CLMVT เป็นสิ่งที่ดีที่ใช้พระพุทธในการเชื่อมโยงประชาชน ระดับเอกชนและระดับรัฐบาล 5 ประเทศ ซึ่งมีความสัมพันธ์ดีอยู่แล้ว เเละจะทำอย่างไรให้ศาสนาพุทธ ยกระดับสติปัญญาทำให้คนเป็นคนดี ก็ขอเป็นตัวแทนขอขอบคุณรัฐบาลกัมพูชาที่ช่วยจัดงานในวันนี้ด้วย เรื่องการจัดงานครั้งต่อไปทางรัฐบาลสนับสนุนอยู่แล้ว

นายฮอร์ นัมฮง กล่าวว่า ขอขอบคุณสุถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 ที่จัดงานนี้ขึ้นมาโดยที่มีทุกฝ่ายเข้าร่วม ศาสนาพุทธเป็นสิ่งยึดเหนียวให้ประชาชนทำดี งานในวันนี้ไม่ใช่จัดครั้งเดียวน่าจะจัดอีกต่อไป

ดร.ขิ่น ฉ่วย กล่าวว่า ชื่นชมงานครั้งนี้ทำได้อย่างยิ่งใหญ่ ผมมีความสุขมากที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ ส่วนที่ประเทศพม่าก็เตรียมการต้อนรับอย่างสมเกียรติเมียนมาร์ เพื่อที่จะให้เห็นพระพุทธศาสนาเป็นหลักในประเทศ

ด้านนายประสิทธิ์ ไซยประสิทธิ์ กล่าวว่า งานนี้มีความสำคัญมาก ที่มีพระสงฆ์ของ 5 ประเทศเข้าร่วมจะได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่ประชาชนทั้ง 5 ประเทศ ซึ่งทางคณะธรรมยาตราได้ให้คำชมเชยกับการต้อนรับที่เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก ทั้งนี้พระสงฆ์ทั้งหลายจะได้ไปศึกษาที่ประเทศอินเดียด้วย

นอกจาก พล.อ.วิชิต ยาทิพย์นายกสมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา ได้มอบเงิน100,000บาท แก่นายวินัย วีระภุชงค์ ประธานมูลนิธิวีระภุชงค์สนับสนุนโครงการธรรมนาตรา 5 แผ่นดินฯ ด้วย

 

source :- https://www.matichon.co.th/news/567499