เปิดใจ ..เปิดมุมมองใหม่

“แม้บางอย่างจะทำให้รู้สึกสิ้นหวัง …..แต่บางอย่างจะยืนหยัดขึ้นมาแทน หากเรามุ่งมั่นและทำจริง”
.
อาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล
ประธานมูลนิธิ โนอิ้ง บุดด้า

..

นิทรรศการวิสาขบูชา วันที่ 6 -13 พฤษภาคมนี้
เวลา 08:30 – 18:00 น.
.
จัดโดย มูลนิธิโนอิ้ง บุดด้า
เพื่อการเผยแพร่ธรรม และปกป้องพระพุทธศาสนา
หยุดยั้งการลบหลู่สัญลักษณ์พระพุทธเจ้า

ขอขอบคุณ
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) ที่ให้การสนับสนุน เอื้อเฟื้อสถานที่