เช้าอรุณรุ่ง 26 ธันวาคม 2560
พระสงฆ์ผู้ทรงถือธุดงค์เดินรอยบาท
ตามรอยบาทพระพุทธศาสดา
หวังเพียง รู้ ตามคำสอนสั่ง

แล้วนำออกเผยแผ่แนะสอนสั่ง
**************

ในการนี้
พระครูนรนารถเจติยาภิรักษ์
(ท่าน พระอาจารย์สมพงษ์)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนาคปรก
เลขานุการในกองงานพระธรรมโพธิวงศ์
หัวหน้าโครงการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา
ได้มาส่งและให้กำลังใจ คณะสงฆ์ผู้ถือธุดงค์
ในการเดินทางขึ้นเครื่องครั้งนี้ด้วย

ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
26 ธันวาคม 2560
****************

อนึ่งขอเชิญท่านสาธุคนผู้มีบุญทุกท่าน
ร่วมกันอุปถัมภ์
พระสงฆ์ผู้ถือธุดงค์เดินตามรอยบาทพระศาสดา จำนวน 120 รูป/คน จะปฏิบัติยาตรา ในอินเดีย เนปาล จนครบกำหนด 3 เดือน

ขอเชิญท่านผู้มีบุญทุกท่านร่วมอุปถัมภ์