ข้ามาจากการเลือกตั้ง

———————–

การสวดพระอภิธรรมถวายพระราชกุศลที่วัดมหาธาตุ ราชบุรี เมื่อคืนที่แล้ว (๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๙) มีหน่วยงานการเมืองท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพ

บรรดาผู้บริหารและสมาชิกในหน่วยงานเจ้าภาพเมื่อเข้าไปในศาลาบำเพ็ญกุศลก็ยกมือไหว้ประชาชนที่นั่งอยู่ศาลา ในแบบที่เรียกว่า-ไหว้กราด หรือไหว้กวาดไปหมด ตามแบบฉบับของนักการเมือง

ไหว้ประชาชนต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

กรณีเช่นนี้ ขอรับสารภาพว่าผมคิดมาก ใครจะว่าอย่างไรก็ยอมให้ว่า

ผมเคยบอกแล้วว่า เวลาไปฟังสวดพระอภิธรรมถวายพระราชกุศล ผมตั้งอารมณ์ไว้ว่า มีพระบรมศพประดิษฐานอยู่ตรงที่ตั้งพระบรมฉายาลักษณ์

ขออภัยโทษ-พูดภาษาชาวบ้านว่า ในหลวงก็นั่งอยู่ตรงนั้น

แล้วนักการเมืองก็ไหว้ประชาชนต่อหน้าในหลวงอยู่ตรงนั้นเอง

ใครจะไหว้ใครเป็นการส่วนตัวในที่เช่นนั้น ถ้าทำให้มิดชิดผมว่าไม่เสียหายอะไร คือไม่ถือว่าเป็นการขาดความเคารพต่อในหลวง เพราะเป็นมารยาทระหว่างบุคคล

แต่เมื่อว่าในทางเคร่งครัดตามแบบแผน ก็คงไม่พ้นโดนผู้รู้ตำหนิ

เทียบเรื่องที่เล่าไว้ในคัมภีร์ว่า ข้าราชการคนหนึ่งกำลังอยู่ในที่เฝ้าพระพุทธเจ้า พอดีพระเจ้าแผ่นดินเสด็จมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเช่นกัน ข้าราชการคนนั้นไม่ถวายบังคมพระเจ้าแผ่นดินเพราะเคารพในพระพุทธเจ้า ตอนแรกพระเจ้าแผ่นดินพิโรธ แต่พอได้ฟังคำอธิบายเหตุผลของข้าราชการคนนั้น ก็หายพิโรธ กลับทรงอนุโมทนา

…………….

ได้หลักการจากเรื่องนี้ว่า ถ้าในที่นั้นมีผู้อยู่ในฐานะอันควรเคารพสูงสุดอยู่ด้วย ก็ไม่ต้องทำความเคารพใครอีกแม้คนผู้นั้นจะเป็นเจ้านายของเราก็ตาม เพราะถ้าทำความเคารพก็เท่ากับขาดคารวะต่อผู้อยู่ในฐานะอันควรเคารพสูงสุดซึ่งอยู่ในที่นั้น

…………….

นักการเมืองไหว้ประชาชนไม่ใช่ไหว้เป็นส่วนตัว แต่ไหว้เป็นสาธารณะ พูดกันตรงๆ ก็คือไหว้เพื่อหาเสียง

ในกรณีที่เกิดขึ้นนี้ ต้องเรียกว่าหาเสียงอย่างไร้มารยาทและขาดสติ

คนไทยเคารพเทิดทูนในหลวงเหนือชีวิต

นักการเมืองไหว้ประชาชนต่อหน้าในหลวง หมายความว่าอย่างไร

หมายความว่าไร้สำนึก หรือว่าไร้การศึกษา?

หรือทำไปด้วยความอหังการ์ว่า ข้ามาจากการเลือกตั้ง?

นาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย
๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
๐๙:๒๔