คณะพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล #ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม)

วันพฤหัสบดี ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ #พระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล พร้อมด้วยคณะพระธรรมทูต ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร พระมหาเถระผู้มีคุณูปการยิ่งต่อวงการการศึกษาบาลีและวิปัสสนาของคณะสงฆ์ไทย

โดยมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ๔ รูป จากวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ณ ศาลาปฏิบัติธรรมสมเด็จพระพุทธชินวงศ์สภา วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

ขอถวายความอาลัย