มีคนพยายามปฏิเสธว่า
คนร้ายที่ฆ่าพระ เป็นคนนอกศาสนา, คนไม่มีศาสนา…. มีนัยที่ต้องคิด และวิจารณ์ ก็คือ

– “คนนอกศาสนา” หมายถึง นอกศาสนาพุทธ หรือนอกศาสนา ทุกศาสนา คือนอกศาสนาอิสลาม- คริสต์ ….ด้วย
– ถ้าอ้างว่า “เป็นคนไม่มีศาสนา” มองได้สองแง่ ก็คือ ไม่มีศาสนาจริง ๆ คือไม่นับถือศาสนาใด, แต่ในแง่หนึ่ง ก็คือคนที่มีศาสนา (หมายถึงนับถือศาสนา) ใด ศาสนาหนึ่ง นั่นแหละ …แต่พอทำผิดเข้า สังคมส่วนรวมในศาสนานั้น จะเสียหาย ก็เลยปัดสวะให้พ้นตัวว่า “พวกที่ทำเลว เป็นคนไม่มีศาสนา”

นัยะ ที่ต้องคิดต่อไป ก็คือ…
– เมื่อคนร้าย เป็นคนที่นอกศาสนาบ้าง, เป็นคนที่ไม่ศาสนา (ไม่นับถือศาสนาใด ๆ) บ้าง,  ก็เป็นสิ่งที่ดี ที่เจ้าหน้าที่รัฐ จะต้องรีบเข้าไปจัดการเลย… โดยไม่ต้องอ้างว่า “เดี๋ยวจะเข้าทางพวกที่ทำให้คนแตกแยกทางศาสนา, หรือจะก่อให้เกิดความขัดแย้ง-สงคราม ทางศาสนา…” //
– ยิ่งเป็นการดี ที่เราจะได้ใช้จุดนี้ ทำความเข้าใจกับคนอิสลามว่า “ไอ้ผู้ก่อการร้ายนั้น มันไม่ใช่คนที่นับถือศาสนาอิสลาม” คนอิสลาม ไม่ต้องเดือดร้อน… เพราะทุกคนทำความเข้าใจตรงกันแล้วใช่ไหมว่า “คนร้ายที่ฆ่าพระ,ฆ่าโต๊ะอิหม่าม, ฆ่าทหาร, ฆ่าชาวบ้าน…..นั้น ไม่ใช่คนนับถือศาสนาอิสลาม เป็นคนนอกศาสนา, เป็นคนไม่มีศาสนา” …..

*** ทำไม เจ้าหน้าที่ของไทย ถึงได้โง่นัก ….ไม่พยายามทำความเข้าใจในจุดนี้กับคนอิสลาม…เอาตั้งแต่ใหญ่สุดของลัทธิอิสลาม ไปจนถึงชาวบ้านที่นับถืออิสลาม….ให้เข้าใจตรงกันว่า “ไอ้คนร้ายน้้น ไม่ใช่คนอิสลาม” ถ้าเป็นอิสลาม ไม่ทำอย่างนั้น… ไม่ก่อการร้าย… // แยกแค่นี้ได้….ก็จัดการโจรใต้ได้…โดยไม่คำนึงถึงศาสนาไหนๆ แล้ว … เพราะคนร้าย เป็นคนไม่มีศาสนาอยู่แล้ว…. ถ้าเข้าใจว่า “ทุกศาสนา สอนให้คนเป็นคนดี” ……

กลัวแต่มันจะเข้านัยะที่สอง … คือ ก็คนที่นับถือศาสนานั้น นั่นแหละ ที่กระทำตนเป็นผู้ร้าย… โดยอาศัยหลักคำสอนนั้นบ้าง, อาศัยปัจจัยภายนอก เช่น ค่าจ้าง,รางวัล, อุดมการณ์, แนวคิด…หรือความโกรธแค้น….อย่างใดอย่างหนึ่ง… // พอกระทำบาปกรรมนั้น ๆ แล้ว ผู้คนก็ประณามหยามเหยียดว่า “เป็นคนไม่มีศาสนา, นอกศาสนา…”

================
VeeZa
๒๔ มกราคม ๒๕๖๒