ทองย้อย แสงสินชัย

เวลาสื่อเล่นข่าวพระประพฤติไม่ดีที่โน่นที่นั่น
จะมีคนจำนวนไม่น้อยอยากตะโกนว่า
“ต่อไปนี้กูจะไม่ใส่บาตรให้มันแ… อีกแล้ว”

นี่คือ เอา “ความรู้สึก” ไปปนกับ “ความรู้”
มีคนประพฤติไม่ดีไปคนหนึ่ง (จริงเท็จแค่ไหนก็ไม่รู้ เชื่อตามสื่อ)
เราก็เลยไม่ทำความดีไปเสียอีกคนหนึ่ง

การทำความดีของเรา เป็นเรื่องหนึ่ง
คนประพฤติไม่ดี ก็ต้องว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่ง

ต้องว่ากันไปที่การอบรมสั่งสอน การปกครองดูแล แก้ไขขจัดปัดเป่า
ต้องโทษไปที่ความย่อหย่อนอ่อนแอ ปล่อยปละละเลยของผู้ปกครอง ผู้บริหาร
ที่ยอมให้คนประพฤติไม่ดียังลอยนวลอยู่ในวงการ
ไม่ใช่ไปโทษว่าพระพุทธศาสนาเถรวาทไม่ดี ไม่ได้เรื่อง