ขออนุโมทนามหากุศล คุณประกาศิต-คุณประภาพร ลิขสิทธิ์ พร้อมกัลยาณมิตร คณะเอไอเอ ประเทศไทย จำกัด เป็นเจ้าภาพถวายข้าวสาร ๖๐ กระสอบ พร้อมปัจจัย ๔ แด่คณะพระธุดงค์ ธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดา ณ แดนพุทธภูมิ รุ่นที่ ๕ จำนวน ๑๒๐ รูป

คณะพระธุดงค์ตามรอยบาทพระศาสดา ๑๒๐ รูป ซึ่งได้เดินเท้าเข้าสู่เมืองกุสินารา สถานที่ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยศรัทธาที่น้อมจิตถวายดวงใจให้พระบรมศาสดา บูชาโดยยิ่ง การจาริกธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาในแดนพุทธภูมิ ด้วยวิริยะ ขันติธรรมในตน สร้างสมบารมี และที่ขาดไม่ได้คือความรักความเมตตาในระหว่างย่างก้าว สู้สถานที่ ต่างๆ วันนี้เดินทางวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุสินารา และพักปฏิบัติธรรมที่วัดบรมธาตุราชสักการตลอด ๗ วัน ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร น้ำปานะ แก่พระธุดงค์ทั้ง ๑๒๐ รูป