งานพิธีเกี่ยวกับสรีระศพ พระภัททันตะ ธัมมานันทะ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒

งานพิธีสรีระศพ พระอาจารย์ภัททันตะ ธัมมานันทะ วันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ อดีตเจ้าอาวาสวัดท่ามะโอ ลำปาง, พระอาจารย์ใหญ่ ฝ่ายบาลี