จงมีสติ  อย่า  ๒๐  ประการ

 1. อย่าคบคนพาล
 2. อย่าหาญสู้เสือ
 3. อย่าเชื่อตำรา
 4. อย่าว่าคนบอ
 5. อย่ายอคนเห่อ
 6. อย่าเผลอสติ
 7. อย่าริเจ้าชู้
 8. อย่ารู้ก่อนบอก
 9. อย่าออกนอกทาง
 10. อย่าขวางน้ำเชี่ยว
 11. อย่าเลี้ยวเข้ารก
 12. อย่าพกปุยนุ่น
 13. อย่าอุ่นของเน่า
 14. อย่าเผามือมิตร
 15. อย่าคิดสู้ครู
 16. อย่าอยู่ไกลปราชญ์
 17. อย่าขาดเมตตา
 18. อย่าฆ่าความดี
 19. อย่าขี่เรือรั่ว
 20. อย่ามัวขี้เซา